ARCHIWALNY BIP
od 2005 do 2019

   mapa strony   |   kontakt   |

Zarządzenia Rektora 2010

Zarządzenie nr 1/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 6 stycznia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjny Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze
Załącznik

Zarządzenie nr 2/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 4/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie udzielania zamówień publicznych, których wartość wyrażona w złotych nie przekracza równowartość kwoty 14.000 EURO, w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 3/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie: zmiany do Zarządzenia nr 45/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze w sprawie:wprowadzenia w życie Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów Kolegium Karkonoskiego

Zarządzenie nr 4/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu zasad określania liczby 5% najlepszych absolwentów Kolegium Karkonoskiego na potrzeby banków udzielających kredytów studenckich.
Załącznik

Zarządzenie nr 5/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne o wartości powyżej kwoty 14.000 EURO, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, na rok 2010
Załącznik

Zarządzenie nr 6/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie : określenia wysokości opłat z tytułu zamieszkania w Domu Studenta wnoszonej przez kadrę dydaktyczną Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 7/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia lutego 2010 roku w sprawie : określenia wysokości opłat z tytułu zamieszkania w Domu Studenta wnoszonej przez studentów studiów niestacjonarnych Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 8/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie : określenia wysokości opłat z tytułu zamieszkania w Domu Studenta wnoszonej przez osoby, które nie są studentami ani kadrą dydaktyczną innych publicznych i niepublicznych szkół wyższych

Zarządzenie nr 9/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie : określenia wysokości opłat z tytułu zamieszkania w Domu Studenta wnoszonej przez osoby, które są studentami lub kadrą dydaktyczną innych publicznych i niepublicznych szkół wyższych

Zarządzenie nr 10/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie : zawierania z słuchaczami umów o kształcenie i warunkach odpłatności za kursy dokształcające

Zarządzenie nr 11/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze
Załącznik

Zarządzenie nr 12/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie: Regulaminu przyznawania świadczenia świątecznego z okazji Świąt Wielkanocnych w roku 2010

Zarządzenie nr 13/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie: utworzenia Stałego Dyżuru Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 14/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie: dyplomów i suplementów absolwentów specjalności pedagogika opiekuńcza i specjalizacji praca socjalna z roku 2006

Zarządzenie nr 15/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie : uruchomienia trzeciej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Humanistycznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą : Wychowawca kolonijny

Zarządzenie nr 16/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie : ustalenia opłaty za trzecią edycję kursu dokształcającego w Wydziale Humanistycznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą : Wychowawca kolonijny.

Zarządzenie nr 17/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie : powołania kierownika trzeciej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Humanistycznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Wychowawca kolonijny

Zarządzenie nr 18/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie: uruchomienia drugiej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów sportu – część ogólna.

Zarządzenie nr 19/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie: ustalenia opłaty za drugą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów sportu – część ogólna.

Zarządzenie nr 20/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie: powołania kierownika drugiej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów sportu – część ogólna.

Zarządzenie nr 21/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie: uruchomienia drugiej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej – część ogólna.

Zarządzenie nr 22/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie: ustalenia opłaty za drugą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej – część ogólna.

Zarządzenie nr 23/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie: powołania kierownika drugiej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej – część ogólna.

Zarządzenie nr 24/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie: powołania dodatkowego opiekuna studenckich praktyk zawodowych w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 25/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie: przeciwdziałania mobbingowi w Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
Załącznik

Zarządzenie nr 26/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 6 kwietnia 2010 roku w sprawie : powołania kierownika pierwszej edycji kursu dokształcającego na Wydziale Przyrodniczym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej – aerobik.

Zarządzenie nr 27/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 6 kwietnia 2010 roku w sprawie : utworzenia kursu dokształcającego na Wydziale Przyrodniczym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej - aerobik.

Zarządzenie nr 28/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 6 kwietnia 2010 roku w sprawie : ustalenia opłaty za pierwszą edycję kursu dokształcającego na Wydziale Przyrodniczym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej – aerobik.

Zarządzenie nr 29/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie: powołania kierownika czwartej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Humanistycznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Wychowawca kolonijny

Zarządzenie nr 30/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie: uruchomienia czwartej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Humanistycznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Wychowawca kolonijny

Zarządzenie nr 31/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie: ustalenia opłaty za czwartą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Humanistycznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Wychowawca kolonijny.

Zarządzenie nr 35/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia dni rektorskich.

Zarządzenie nr 36/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie: powołania dodatkowego opiekuna studenckich praktyk zawodowych w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 37/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie: zmiany zarządzenia 30/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji realizacji praktyk zawodowych w roku akademickim 2009/2010 w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze
Załącznik

Zarządzenie nr 38/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 25/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 24 września 2009 roku w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2009/2010 w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Zarządzenie nr 39/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia załącznika do Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze
Załącznik

Zarządzenie nr 40/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie: określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2010/2011

Zarządzenie nr 41/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2010/2011 w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Załącznik

Zarządzenie nr 42/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie: podziału funduszu nagród dla pracowników Kolegium Karkonoskiego.

 Zarządzenie nr 43/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie : wprowadzenia dnia rektorskiego

Zarządzenie nr 44/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011.
Załącznik

Zarządzenie nr 45/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie: określenia progowego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta

Zarządzenie nr 46/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 27 maja 2010r. w sprawie: wprowadzenia nowych załączników do Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów Kolegium Karkonoskiego

Załącznik1
Załącznik2
Załącznik3
Załącznik4
Załącznik5
Załącznik6
Załącznik7
Załącznik8

Zarządzenie nr 47/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie: ustalenia kwot stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce i sporcie, na rok akademicki 2010/2011.

Zarządzenie nr 48/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie : powołania kierownika pierwszej edycji kursu dokształcającego na Wydziale Przyrodniczym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą : Kurs instruktorów sportu – piłka nożna.

Zarządzenie nr 49/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie : utworzenia kursu dokształcającego na Wydziale Przyrodniczym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą : Kurs instruktorów sportu – piłka nożna.

Zarządzenie nr 50/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie : ustalenia opłaty za drugą edycję kursu dokształcającego na Wydziale Przyrodniczym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów sportu – piłka nożna.

Zarządzenie nr 51/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie: ustalenia terminu urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Kolegium Karkonoskim

Zarządzenie nr 52/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie: zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8
Załącznik 9

Załącznik 10
Załącznik 11

Zarządzenie nr 53/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie: powołania dodatkowego opiekuna studenckich praktyk zawodowych w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 54/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji realizacji praktyk zawodowych w roku akademickim 2010/2011 w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze
Załącznik

Zarządzenie nr 55 /2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie: powołania Zespołu Wdrażającego do realizacji projektu pn. Przebudowa rozbudowa krytej pływalni zlokalizowanej w kompleksie uczelnianym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 56/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie: powołania Pełnomocnika Rektora ds. oddziału Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamiennej Górze

Zarządzenie nr 57/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do rozpatrzenia odwołań w czasie rekrutacji na rok akademicki 2010/2011.

Zarządzenie nr 58/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 6 września 2010 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wydanie dziennika praktyki zawodowej dla kierunku Pielęgniarstwo.

Zarządzenie nr 59/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 20 września 2010 roku w sprawie: opłat za praktyki zawodowe studentów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków pedagogicznych w roku akademickim 2010/2011.

Zarządzenie nr 60/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 22 września 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na uruchomienie II edycji studiów podyplomowych w Wydziale Humanistycznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Kwalifikacje pedagogiczne.

Zarządzenie nr 61/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 22 września 2010 roku w sprawie: ustalenia opłaty za II edycję studiów podyplomowych w Wydziale Humanistycznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Kwalifikacje pedagogiczne.

Zarządzenie nr 62/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 22 września 2010 roku w sprawie: powołania kierownika II edycji studiów podyplomowych w Wydziale Humanistycznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Kwalifikacje pedagogiczne.

Zarządzenie nr 63/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 22 września 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na uruchomienie II edycji studiów podyplomowych w Wydziale Humanistycznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

Zarządzenie nr 64/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 22 września 2010 roku w sprawie: ustalenia opłaty za II edycję studiów podyplomowych w Wydziale Humanistycznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

Zarządzenie nr 65/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 22 września 2010 roku w sprawie: powołania kierownika II edycji studiów podyplomowych w Wydziale Humanistycznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

Zarządzenie nr 66/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 24 września 2010 roku w sprawie: organizowania szkolenia studentów Kolegium Karkonoskiego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zarządzenie nr 67/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 27 września 2010 roku w sprawie : wprowadzenia godzin rektorskich

Zarządzenie nr 68/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora nr 41/2010 z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2010/2011 w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Zarządzenie nr 69/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 21 października 2010 roku w sprawie: przeprowadzenia oceny nauczycieli akademickich w Kolegium Karkonoskim w roku akademickim 2010/2011.

Zarządzenie nr 70/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 25 października 2010 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Sieci Komputerowej w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze
Załącznik

Zarządzenie nr 71/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 25 października2010 roku w sprawie powierzenia dodatkowych zadań nauczycielom akademickim.

Zarządzenie nr 72/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 25 października 2010 roku w sprawie: ustalenia minimum kadrowego w Kolegium Karkonoskim dla kierunków studiów.

Zarządzenie nr 73/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 25 października 2010 roku w sprawie : wprowadzenia dnia rektorskiego

Zarządzenie nr 74/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 27 października 2010 roku w sprawie: powołania opiekunów studenckich praktyk zawodowych w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 75/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 27 października 2010 roku w sprawie: utworzenia Zakładu Inżynierii Bezpieczeństwa w Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 76/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie: Regulaminu przyznawania świadczenia świątecznego z okazji Świąt Bożego Narodzenia w roku 2010

Zarządzenie nr 77/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie : uruchomienia drugiej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą : Nauczanie informatyki i technologii informacyjnej

Zarządzenie nr 78/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie : powołania kierownika drugiej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą : Nauczanie informatyki i technologii informacyjnej.

Zarządzenie nr 79/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie : ustalenia opłaty za drugą edycję studiów podyplomowych na Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą : Nauczanie informatyki i technologii informacyjnej

Zarządzenie nr 80/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie : utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Inżynieria bezpieczeństwa ogólnego i bhp

Zarządzenie nr 81/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie : powołania kierownika studiów podyplomowych w Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą : Inżynieria bezpieczeństwa ogólnego i bhp

Zarządzenie nr 82/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie : ustalenia opłaty za studia podyplomowe na Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą : Inżynieria bezpieczeństwa ogólnego i bhp

Zarządzenie nr 83/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie : uruchomienia piątej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Humanistycznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą : Wychowawca kolonijny

Zarządzenie nr 84/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie : ustalenia opłaty za piątą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Humanistycznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą : Wychowawca kolonijny.

Zarządzenie nr 85/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie : powołania kierownika piątej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Humanistycznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Wychowawca kolonijny

Zarządzenie nr 86/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 12/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Zespołu Wdrażającego do realizacji projektu pn. Przebudowa i rozbudowa hali sportowej zlokalizowanej w kompleksie uczelnianym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 18

Zarządzenie nr 87/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 55/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie powołania Zespołu Wdrażającego do realizacji projektu pn. Przebudowa rozbudowa krytej pływalni zlokalizowanej w kompleksie uczelnianym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 88/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie: zasad podziału dotacji przyznanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” na działania zdecentralizowane Erasmus typu „Mobilność-Szkoły Wyższe” w okresie od 1 czerwca 2010 roku do 30 września 2011 roku.
Załącznik

Zarządzenie nr 90/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 47/2010 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie ustalenia kwot stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce i sporcie, na rok akademicki 2010/2011.

Zarządzenie nr 91/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie: powołania Komisji ds. zmiany Statutu i Regulaminu organizacyjnego

Zarządzenie nr 92/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie: zmian związanych ze zmianą nazwy Uczelni

Zarządzenie nr 93/2010 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 07 grudnia 2010 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 92/2010 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie zmian związanych ze zmianą nazwy Uczelni

Zarządzenie nr 94/2010 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie : utworzenia kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zarządzenie nr 95/2010 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie : ustalenia opłaty za kurs dokształcający w Wydziale Przyrodniczym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zarządzenie nr 96/2010 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie : powołania kierownika pierwszej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zarządzenie nr 97/2010 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie : uruchomienia drugiej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zarządzenie nr 98/2010 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie : ustalenia opłaty za drugą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zarządzenie nr 99/2010 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie : powołania kierownika drugiej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zarządzenie nr 100/2010 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie: przewidywanych ilości miejsc na studiach w roku akademickim 2011/2012.

Zarządzenie nr 101/2010 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie: powierzenia dodatkowych zadań pracownikom biorącym udział przy realizacji projektu „Zdrowa Szkoła i Kształcenie”.

Zarządzenie nr 102/2010 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wydanie dziennika praktyki zawodowej

Zarządzenie nr 103/2010 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdania Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Rajkowski
Dokument z dnia: 19.01.2010
Dokument oglądany razy: 8 321
Opublikował: Kacper Kaniewski
Publikacja dnia: 16.11.2022
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl