ARCHIWALNY BIP
od 2005 do 2019

   mapa strony   |   kontakt   |

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej KPSW

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

konkurs na stanowisko lektora(3 osoby)

19.07.2019, 12:43

REKTOR
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
ogłasza konkurs na stanowisko lektora
w wymiarze pełnego etatu (3 osoby)
w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych


DYSCYPLINA NAUKOWA : filologia angielska


SŁOWA KLUCZOWE : lektorat języka angielskiego


Warunki konkursu dla lektora:

a) posiadanie tytułu magistra filologii angielskiej
b) doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym zgodne z ww. specjalnością.


Wymagane dokumenty:

a) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich
b) CV
c) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym zgodne z ww. specjalnością
d) podanie o zatrudnienie


Miejsce składania dokumentów:
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
ul. Lwówecka 18
58-503 Jelenia Góra
lub e-mail; dziekanatWNHiS@kpswjg.pl

Termin składania ofert: 19 lipca 2019 r. do 11 września 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18 września 2019 r.


Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu bez podania przyczyny.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.


Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Państwową szkołę Wyższą w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

»»

Konkurs na stanowisko adiunkta/starszego adiunkta

19.07.2019, 10:41

 REKTOR
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta/starszego adiunkta
w wymiarze pełnego etatu
w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych


DYSCYPLINA NAUKOWA : filologia angielska


SŁOWA KLUCZOWE : językoznawstwo, translatoryka, tłumaczenia specjalistyczne, gramatyka opisowa, język biznesu


Warunki konkursu dla adiunkta:

a) posiadanie tytułu doktora
b) zainteresowania badawcze w zakresie ww. specjalności udokumentowane co najmniej 3. publikacjami wydanymi w okresie ostatnich 3. lat
c) minimum 3-letni staż pracy w szkolnictwie wyższym
d) osiągnięcia dydaktyczne, zawodowe, lub naukowe


Warunki konkursu dla starszego adiunkta:

a) posiadanie tytułu doktora
b) zainteresowania badawcze w zakresie ww. specjalności udokumentowane co najmniej 5. publikacjami wydanymi w okresie ostatnich 5. lat
c) minimum 5-letni staż pracy w szkolnictwie wyższym
d) szczególne osiągnięcia dydaktyczne, zawodowe, lub naukowe


Wymagane dokumenty:

a) kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora lub kopia aktu nadania tytułu
b) CV
c) spis publikacji z ostatnich 3. lat
d) dokumenty potwierdzające osiągnięcia dydaktyczne, zawodowe, lub naukowe


Preferowani będą wyłącznie kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze jako podstawowe miejsce pracy.


Miejsce składania dokumentów:
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
ul. Lwówecka 18
58-503 Jelenia Góra
lub e-mail; dziekanatWNHiS@kpswjg.pl

Termin składania ofert: 19 lipca 2019 r. do 11 września 2019 r.


Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18 września 2019 r.


Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu bez podania przyczyny.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.


Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Państwową szkołę Wyższą w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

»»

Konkurs na stanowisko adiunkta/starszego adiunkta

02.07.2019, 09:50

 REKTOR
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta/starszego adiunkta
w wymiarze pełnego etatu
w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych


DYSCYPLINA NAUKOWA : pedagogika


SŁOWA KLUCZOWE : pedagogika resocjalizacyjna, podstawy prawa karnego


Warunki konkursu dla adiunkta:

a) posiadanie tytułu doktora
b) zainteresowania badawcze w zakresie ww. specjalności udokumentowane co najmniej 3. publikacjami wydanymi w okresie ostatnich 3. lat
c) minimum 3-letni staż pracy w szkolnictwie wyższym
d) osiągnięcia dydaktyczne, zawodowe, lub naukowe


Warunki konkursu dla starszego adiunkta:


a) posiadanie tytułu doktora
b) zainteresowania badawcze w zakresie ww. specjalności udokumentowane co najmniej 5. publikacjami wydanymi w okresie ostatnich 5. lat
c) minimum 5-letni staż pracy w szkolnictwie wyższym
d) szczególne osiągnięcia dydaktyczne, zawodowe, lub naukowe


Wymagane dokumenty:


a) kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora lub kopia aktu nadania tytułu
b) CV
c) spis publikacji z ostatnich 3. lat
d) dokumenty potwierdzające osiągnięcia dydaktyczne, zawodowe, lub naukowe


Preferowani będą wyłącznie kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze jako podstawowe miejsce pracy.


Miejsce składania dokumentów:
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
ul. Lwówecka 18
58-503 Jelenia Góra
lub e-mail; dziekanatWNHiS@kpswjg.pl


Termin składania ofert: 02 lipca 2019 r. do 11 września 2019 r.


Termin rozstrzygnięcia konkursu: 16 września 2019 r.


Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu bez podania przyczyny.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor
.


Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Państwową szkołę Wyższą w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

»»

To jest archiwalna strona BIP KPSW

19.06.2019, 12:28

To jest archiwalna wersja Biuletynu Informacji Publicznej KPSW. Aktualną wersję znajdziecie Państwo pod adresem http://bip.kpswjg.pl

»»

Konkurs na stanowisko adiunkta/starszego adiunkta

13.06.2019, 13:26

 REKTOR
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta/starszego adiunkta
w wymiarze pełnego etatu
w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych

DYSCYPLINA NAUKOWA : nauki humanistyczne, filozofia

SŁOWA KLUCZOWE : filozofia, etyka, etyka zawodowa

Warunki konkursu:
a) posiadanie stopnia doktora,
b) zainteresowania badawcze w zakresie ww. dyscypliny udokumentowane co najmniej 7. publikacjami wydanymi w okresie ostatnich 5 lat,
c) minimum 8-letni staż pracy w tym 3-letni w szkolnictwie wyższym (dot. stanowiska adiunkta) lub 5-letni (dot. stanowiska starszego adiunkta),
d) doświadczenie dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć wykładowych
i konwersatoryjnych w zakresie ww. dyscyplin,
e) kwalifikacje związane z dziennikarstwem i polityką udokumentowane publikacjami naukowymi lub dodatkowymi kwalifikacjami,
f) przynależność do organizacji naukowych,


Wymagane dokumenty:
a) kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora
b) CV,
c) spis publikacji,
d) dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i doświadczenie.

Preferowani będą wyłącznie kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze jako podstawowe miejsce pracy.

Miejsce składania dokumentów:
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
ul. Lwówecka 18
58-503 Jelenia Góra
lub e-mail; dziekanatWNHiS@kpswjg.pl

Termin składania ofert: 14 czerwca 2019 r. do 16 lipca 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18 lipca 2019 r.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu bez podania przyczyny.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Państwową szkołę Wyższą w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

»»
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Rajkowski
Dokument z dnia: 04.04.2008
Dokument oglądany razy: 172 583
Opublikował: Marcin Rajkowski
Publikacja dnia: 06.12.2010
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl