ARCHIWALNY BIP
od 2005 do 2019

   mapa strony   |   kontakt   |

Uchwały senatu 2013

UCHWAŁA NR 1/2013 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ
W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie: przyjęcia zmian w załącznikach nr 1 i 2 do Uchwały nr 6/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia ankiety oceny nauczyciela akademickiego Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 2/2013 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ
W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie: zmiany Statutu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Załącznik

UCHWAŁA NR 3/2013 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia zmodyfikowanego Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Załącznik

UCHWAŁA NR 4/2013 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ
W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie: połączenia w jedną całość efektów kształcenia zatwierdzonych dla kierunku pedagogika o specjalnościach pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna i pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

UCHWAŁA NR 5/2013 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ
W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie: przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na zwiększenie wynagrodzenia Rektora.

UCHWAŁA NR 6/2013 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ
W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie: wynagrodzeń pracowników finansowanych ze środków pozabudżetowych

UCHWAŁA NR 7/2013 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie: realizacji badań ankietowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 8/2013 SENATU KARKObNOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej

UCHWAŁA NR 9/2013 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji ds. Orderów i Odznaczeń

UCHWAŁA 10/2013 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie: ustalenia zasad i trybu przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach: 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017.

UCHWAŁA nr 11 /2013 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ w JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie: ustalenia zasad i trybu przyjmowania na studia w roku akademickim 2014/2015.

UCHWAŁA NR 12/2013 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 maja 2013 roku W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego karkonoskiej państwowej szkoły wyższej w jeleniej górze za rok 2012

UCHWAŁA NR 13/2013 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału wyniku finansowego netto za rok 2012

UCHWAŁA NR 14/2013 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na rok 2013.

UCHWAŁA NR 15/2013 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia realizacji programów rozwojowych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 16/2013 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ w JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie: przyjęcia zmiany w Regulaminie przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Uchwała nr 17/2013 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie: zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunków zwalniania z tych opłat studentów w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.
Załącznik

Uchwała nr 18/2013 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia kandydatów do tytułu Najlepszy Dyplom Roku

Uchwała nr 19/2013 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie: wyboru biegłego rewidenta

Uchwała nr 20/2013 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie: wprowadzenia zmiany w regulaminie okresowej oceny nauczycieli akademickich w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Uchwała nr 21/2013 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie: wyboru uzupełniającego członka Rady Bibliotecznej

Uchwała nr 22/2013 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie: uzupełnienia zasad i trybu przyjmowania na studia, określonych w Uchwale nr 11/2012 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły wyższej w Jeleniej Górze z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przyjmowania na studia w roku akademickim 2014/2015

Uchwała nr 23/2013 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie: przewidywanych ilości miejsc na studiach w roku akademickim 2014/2015

Uchwała nr 24/2013 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie: wyboru uzupełniającego członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Uchwała nr 25/2013 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie: wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Uchwała nr 26/2013 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany Zasad realizacji programu Erasmus w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze oraz wprowadzenia tekstu jednolitego Zasad realizacji programu Erasmus w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Uchwała nr 27/2013 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia korekty planu rzeczowo – finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na rok 2013

Uchwała nr 28/2013 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia projektu planu rzeczowo – finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na rok 2014

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Rajkowski
Dokument z dnia: 15.03.2013
Dokument oglądany razy: 4 553
Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 27.05.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl