ARCHIWALNY BIP
od 2005 do 2019

   mapa strony   |   kontakt   |

Zarządzenia Rektora 2013

Zarządzenie nr 1/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia selekcji materiałów bibliotecznych w Bibliotece i Centrum Informacji Naukowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 2/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne o wartości powyżej kwoty 14.000 EURO, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, na rok 2013

Zarządzenie nr 3/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia katalogu przedmiotów ogólnouczelnianych.

Zarządzenie nr 4/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia Zasad wybierania przedmiotów do wyboru z katalogów przedmiotów ogólnouczelnianych i kierunkowych.

Zarządzenie nr 5/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 57/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w sprawie wprowadzenia Instrukcji realizacji praktyk zawodowych w roku akademickim 2012/2013 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 6/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie: przyznania dodatku specjalnego osobom zatrudnionym przy realizacji projektu pn. „Wzrost potencjału rozwojowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze”

Zarządzenie nr 7/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie: uruchomienia II edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część specjalistyczna – Narciarstwo Zjazdowe

Zarządzenie nr 8/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie: ustalenia opłaty za drugą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część specjalistyczna – Narciarstwo Zjazdowe

Zarządzenie nr 9/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie: powołania kierownika drugiej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część specjalistyczna – Narciarstwo Zjazdowe


Zarządzenie nr 10/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie: utworzenia I edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : KURS INSTRUKTORÓW ODNOWY BIOLOGICZNEJ KPSW

Zarządzenie nr 11/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie: ustalenia opłaty za pierwszą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : KURS INSTRUKTORÓW ODNOWY BIOLOGICZNEJ KPSW

Zarządzenie nr 12/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie: powołania kierownika pierwszej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: KURS INSTRUKTORÓW ODNOWY BIOLOGICZNEJ KPSW

Zarządzenie nr 13/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie: powołania dodatkowych opiekunów studenckich praktyk zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 14/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na uruchomienie dziesiątej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Wychowawca kolonijny

Zarządzenie nr 15/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie: ustalenia opłaty za dziesiątą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Wychowawca kolonijny

Zarządzenie nr 16/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie: powołania kierownika dziesiątej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Wychowawca kolonijny

Zarządzenie nr 17/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie i uruchomienie pierwszej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: „Zarządzanie wizerunkiem osobistym”

Zarządzenie nr 18/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie: ustalenia opłaty za pierwszą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Zarządzanie wizerunkiem osobistym

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie: powołania kierownika pierwszej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Zarządzanie wizerunkiem osobistym

Zarządzenie nr 20/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora nr 42/2012 z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2012/2013 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Zarządzenie nr 21/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie: zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzenie nr 22 /2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie: Regulaminu przyznawania świadczenia świątecznego z okazji Świąt Wielkanocnych w roku 2013

Zarządzenie nr 23/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie: udzielania zamówień publicznych, których wartość wyrażona w złotych nie przekracza równowartości kwoty 14.000 EURO, w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze


Zarządzenie nr 24/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 57/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji realizacji praktyk zawodowych w roku akademickim 2012/2013 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 25/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie: przyznania dodatku specjalnego osobom zatrudnionym przy realizacji projektu pn. „Wzrost potencjału rozwojowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 26/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie: uruchomienia drugiej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część specjalistyczna - Pływanie

Zarządzenie nr 27/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie: ustalenia opłaty za drugą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo – Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część specjalistyczna – Pływanie

Zarządzenie nr 28/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie: powołania kierownika drugiej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część specjalistyczna – Pływanie

Zarządzenie nr 29/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 kwietnia 2013 roku sprawie: utworzenia kursu dokształcającego w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Sztuka skutecznej prezentacji i autoprezentacji

Zarządzenie nr 30/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania badań ankietowych.

Załącznik

Zarządzenie nr 31/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie: uruchomienia III edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część ogólna

Zarządzenie nr 32/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie: ustalenia opłaty za trzecią edycję kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część ogólna

Zarządzenie nr 33/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie: powołania kierownika trzeciej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część ogólna

Zarządzenie nr 34/ 2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie : utworzenia kursu dokształcającego w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: ASERTYWNOŚĆ W PRAKTYCZNYM DZIAŁANIU

Zarządzenie nr 35/ 2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie: utworzenia kursu dokształcającego w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: WARSZTATY KREATYWNEGO MYŚLENIA

Zarządzenie nr 36/ 2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: utworzenia kursu dokształcającego w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: PRAKTYCZNE ELEMENTY W ZARZĄDZANIU MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWEM

Zarządzenie nr 37/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie: uruchomienia pierwszej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Masaż kosmetyczny twarzy ANTI - AGING

Zarządzenie nr 38/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie: ustalenia opłaty za pierwszą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Masaż kosmetyczny twarzy ANTI - AGING

Zarządzenie nr 39/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie: powołania kierownika pierwszej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Masaż kosmetyczny twarzy ANTI - AGING

Zarządzenie nr 40/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 21 maja 2013 w sprawie: warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej.

Zarządzenie nr 41/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie: wysokości dodatków funkcyjnych dla dziekanów, prodziekanów i kierowników zakładów.

Zarządzenie nr 42/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie: ustalenia terminu urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli akademickich ztrudnionych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 43/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górzez dnia 28 maja 2013 roku w sprawie: określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2013/2014

Zarządzenie nr 44/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie: utworzenia i uruchomienia pierwszej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo – Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część specjalistyczna CAPOEIRA

Zarządzenie nr 45/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie: ustalenia opłaty za pierwszą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo – Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część specjalistyczna CAPOEIRA

Zarządzenie nr 46/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie: powołania kierownika pierwszej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część specjalistyczna CAPOEIRA

Zarządzenie nr 47/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie: uruchomienia piątej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs pierwsza pomoc przedmedyczna

Zarządzenie nr 48/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie: ustalenia opłaty za piątą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs pierwsza pomoc przedmedyczna

Zarządzenie nr 49/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie: powołania kierownika piątej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs pierwsza pomoc przedmedyczna

Zarządzenie nr 50/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie: uruchomienia szóstej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs pierwsza pomoc przedmedyczna

Zarządzenie nr 51/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie: ustalenia opłaty za szóstą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs pierwsza pomoc przedmedyczna

Zarządzenie nr 52/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie: powołania kierownika szóstej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs pierwsza pomoc przedmedyczna

Zarządzenie nr 53/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie: uruchomienia siódmej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Kurs pierwsza pomoc przedmedyczna

Zarządzenie nr 54/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie: ustalenia opłaty za siódmą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs pierwsza pomoc przedmedyczna

Zarządzenie nr 55/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie: powołania kierownika siódmej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs pierwsza pomoc przedmedyczna

Zarządzenie nr 56/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie: uruchomienia ósmej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs pierwsza pomoc przedmedyczna

Zarządzenie nr 57/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie: ustalenia opłaty za ósmą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs pierwsza pomoc przedmedyczna

Zarządzenie nr 58/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie: powołania kierownika ósmej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs pierwsza pomoc przedmedyczna

Zarządzenie nr 59/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie: wprowadzenia szczegółowych zasad dyplomowania w KPSW.

Zarządzenie nr 60/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2013/2014 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Zarządzenie nr 61/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie: utworzenia i uruchomienia pierwszej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: TENSIOTAPING DLA INSTRUKTORÓW ODNOWY BIOLOGICZNEJ KPSW

Zarządzenie nr 62/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie: ustalenia opłaty za pierwszą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: TENSIOTAPING DLA INSTRUKTORÓW ODNOWY BIOLOGICZNEJ KPSW

Zarządzenie nr 63/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie: powołania kierownika pierwszej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: TENSIOTAPING DLA INSTRUKTORÓW ODNOWY BIOLOGICZNEJ KPSW

Zarządzenie nr 64/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 2 lipca 2013 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2013/2014.

Zarządzenie nr 65/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości usytuowanej przy ul. Zamojskiego 7 w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 66/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie: zasad i trybu zbierania opinii interesariuszy zewnętrznych przy doskonaleniu i tworzeniu programu kształcenia dla nowego kierunku studiów, w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej.

Zarządzenie nr 67/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 10 września 2013 roku w sprawie: podziału funduszu nagród dla pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. 

Zarządzenie nr 68/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 10 września 2013 roku w sprawie: opłat za praktyki zawodowe studentów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków pedagogicznych w roku akademickim 2013/2014.

Zarządzenie nr 69/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej  w Jeleniej Górze z dnia 17 września 2013 roku w sprawie: wprowadzenia cennika opłat za wykonanie usług bibliotecznych oraz nieprzestrzeganie Regulaminu Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej im. Juliusza Słowackiego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 70/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 września 2013 roku w sprawie: zawierania ze studentami umów dotyczących warunków odpłatności za studia i usługi edukacyjne.

Zarządzenie nr 71/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 19 września 2012 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 64/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2013/2014.

Zarządzenie nr 72/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 23 września 2013 roku w sprawie: zmiany organizacji roku akademickiego 2013/2014 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze na studiach niestacjonarnych dla kierunku pedagogika

Zarządzenie nr 73 /2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 września 2013 roku w sprawie: wprowadzenia godzin rektorskich

Zarządzenie nr 74/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 września 2013 roku w sprawie: uruchomienia siódmej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna

Zarządzenie nr 75/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 września 2013 roku w sprawie: powołania kierownika siódmej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna

Zarządzenie nr 76/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 września 2013 roku w sprawie: ustalenia opłaty za siódmą edycję studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna

Zarządzenie nr 77/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 27 września 2013 roku w sprawie: utworzenia i uruchomienia pierwszej edycji kursów języka angielskiego w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 78/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 27 września 2013 roku w sprawie: ustalenia opłaty za pierwszą edycję kursów języka angielskiego w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 79/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 27 września 2013 roku w sprawie : powołania kierownika pierwszej edycji kursów języka angielskiego w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 80/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 27 września 2013 roku w sprawie: utworzenia i uruchomienia pierwszej edycji kursów języka niemieckiego w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 81/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 27 września 2013 roku w sprawie: ustalenia opłaty za pierwszą edycję kursów języka niemieckiego w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 82/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 27 września 2013 roku w sprawie: powołania kierownika pierwszej edycji kursów języka niemieckiego w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 83/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 września 2013 roku w sprawie: powołania opiekunów studenckich praktyk zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 84 /2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 września 2013 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji realizacji praktyk zawodowych w roku akademickim 2013/2014 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 85/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 września 2013 roku w sprawie powierzenia dodatkowych zadań nauczycielom akademickim

Zarządzenie nr 86/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 7 października 2013 roku w sprawie: uruchomienia czwartej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Przyrodniczo – Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Inżynieria Bezpieczeństwa ogólnego i bhp

Zarządzenie nr 87/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 7 października 2013 roku w sprawie: powołania kierownika czwartej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Przyrodniczo – Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Inżynieria Bezpieczeństwa ogólnego i bhp

Zarządzenie nr 88/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 7 października 2013 roku w sprawie: ustalenia opłaty za czwartą edycję studiów podyplomowych w Wydziale Przyrodniczo – Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Inżynieria Bezpieczeństwa ogólnego i bhp

Zarządzenie nr 89/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Zawodowej w Jeleniej Górze z dnia 9 października 2013 roku w sprawie: ustalenia minimum kadrowego w Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej dla kierunków studiów.

Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 16 października 2013 roku w sprawie: ustalenia kwot stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2013/2014.

Zarządzenie nr 91/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 października 2013 roku w sprawie: uruchomienia ósmej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna

Zarządzenie nr 92/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 października 2013 roku w sprawie: powołania kierownika ósmej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna.

Zarządzenie nr 93/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 października 2013 roku w sprawie: ustalenia opłaty za ósmą edycję studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna.

Zarządzenie nr 94/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoly Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 października 2013  w sprawie: wprowadzenia dnia rektorskiego

Zarządzenie nr 95/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie: zmiany szczegółowej organizacji roku akademickiego 2013/2014 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Załącznik

Zarządzenie nr 96/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie: Regulaminu przyznawania świadczenia świątecznego z okazji Świąt Bożego Narodzenia w roku 2013

Zarządzenie nr 97/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie: wynagrodzenia za uruchomienie: studiów drugiego stopnia, nowego kierunku studiów pierwszego stopnia, nowego kierunku studiów podyplomowych i kursów dokształcających

Zarządzenie nr 98/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie: utworzenia i uruchomienia w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pierwszej edycji intensywnych kursów języka angielskiego dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej

Zarządzenie nr 99/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie : ustalenia opłaty za pierwszą edycję intensywnych kursów języka angielskiego dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej organizowanych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 100/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie: powołania kierownika pierwszej edycji intensywnych kursów języka angielskiego dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III organizowanych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 101/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie: powołania rzecznika dyscyplinarnego do spraw nauczycieli akademickich Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 102/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: organizacji i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 103/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich w Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w roku akademickim 2013/2014

Zarządzenie nr 104/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 54/2007 dotyczącej Polityki rachunkowości.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marek Szyc
Dokument z dnia: 19.09.2013
Dokument oglądany razy: 6 289
Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 27.05.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl