ARCHIWALNY BIP
od 2005 do 2019

   mapa strony   |   kontakt   |

Uchwały senatu 2015

UCHWAŁA NR 1/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych i Kursów Dokształcających realizowanych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.
Załącznik

UCHWAŁA NR 2/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie : zmiany w planie rzeczowo-finansowym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze za rok 2014
Załącznik

UCHWAŁA NR 3/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze za rok 2014
Załącznik

UCHWAŁA NR 4/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia planu działalności Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na rok 2015
Załącznik

UCHWAŁA NR 5/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie: przewidywanych ilości miejsc na studiach w roku akademickim 2015/2016

UCHWAŁA NR 6/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie: likwidacji na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych kierunku studiów historia

UCHWAŁA NR 7/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie: likwidacji na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym kierunku studiów zarządzanie i inżynieria produkcji

UCHWAŁA NR 8/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia
Załącznik1
Załącznik2

UCHWAŁA NR 9/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze
Załącznik

UCHWAŁA NR 10/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
Załącznik

UCHWAŁA NR 11/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie: podpisania umów o współpracy z uczelniami partnerskimi w ramach Programu Erasmus +

UCHWAŁA NR 12/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian przypisania w matrycy kierunkowych efektów kształcenia – kierunku filologia ze specjalnością filologia germańska, profil praktyczny – do efektów kształcenia dla obszaru nauk humanistycznych.
Załącznik

UCHWAŁA NR 13/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Studiów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
Załącznik


UCHWAŁA NR 14/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Potwierdzania Osiągniętych Efektów Uczenia się Poza Uczelnią dla Kandydatów na Studia w KPSW
Załącznik

UCHWAŁA NR 15/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze za rok 2014

UCHWAŁA NR 16/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału wyniku finansowego netto za rok 2014

UCHWAŁA NR 17/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie: przyznania Panu prof. dr hab. Henrykowi Gradkowskiemu medalu Zasłużony dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 18/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie:przyznania Panu prof. zw. dr inż. hab. Tomaszowi Winnickiemu medalu Zasłużony dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 19/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie: podpisania umów o współpracy z uczelniami partnerskimi w ramach programu Erasmus+

UCHWAŁA NR 20/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ w JELENIEJ GÓRZE z dnia 18 maja 2015 w sprawie: ustalenia zasad i trybu przyjmowania na studia w roku akademickim 2016/2017.

UCHWAŁA NR 21/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie: przyjęcia zmiany w Regulaminie przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 22/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku dietetyka, profil praktyczny
Załącznik

UCHWAŁA NR 23/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku edukacja techniczno-informatyczna, specjalność systemy i metody wizualizacji informacji, profil praktyczny
Załącznik

UCHWAŁA NR 24/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia terminu dostosowania profili i programów kształcenia kierunków studiów aktualnie prowadzonych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych utworzonych przed 1 października 2014 roku w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej

UCHWAŁA NR 25/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia terminu dostosowania profili i programów kształcenia kierunków studiów aktualnie prowadzonych na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym utworzonych przed 1 października 2014 roku w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej

UCHWAŁA NR 26/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na rok 2015

UCHWAŁA NR 27/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 września 2015 roku w sprawie: warunków zwalniania studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z obowiązku odbycia praktyki zawodowej dla kierunków studiów prowadzonych przez wydziały Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej


UCHWAŁA NR 28/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 września 2015 roku w sprawie: nadania Rektorowi Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, który ukończył ostatnią kadencję władz szkoły, tytułu Rektor Senior

Uchwała nr 29/2015 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 września 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia przez prof. dr hab. Mariana Ursela Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.


UCHWAŁA NR 30/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 września 2015 roku w sprawie: zmian Regulaminu organizacji współpracy międzynarodowej oraz warunków i trybu kierowania za granicę studentów i pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze


UCHWAŁA NR 31/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 września 2015 roku w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia

UCHWAŁA NR 32/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: powołania członków Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 33/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: powołania członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 34/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 35/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 36/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: wyboru członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 37/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 38/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: powołania stałej Komisji do Spraw Dydaktyki Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.
Załącznik 1
Załącznik 2

UCHWAŁA NR 39/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: powołania stałej Komisji do Spraw Finansów i Rozwoju Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.
Załącznik 1
Załącznik 2

UCHWAŁA NR 40/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: powołania doraźnej Komisji do Spraw Statutu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.
Załącznik 1
Załącznik 2

UCHWAŁA NR 41/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 listopada 2015 w sprawie: powołania Komisji ds. Współpracy z Zagranicą

UCHWAŁA NR 42/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie : powołania Rady bibliotecznej
Załącznik

UCHWAŁA NR 43/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: podpisania umów o współpracy z uczelniami partnerskimi w ramach Programu Erasmus +

UCHWAŁA NR 44/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze za rok 2015

UCHWAŁA NR 45/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 listopada 2015 rokuw sprawie: przystąpienia Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do Nadodrzańskiego Klastra Ekonomii Społecznej.

UCHWAŁA NR 46/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: przystąpienia Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego działającego na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

UCHWAŁA NR 47/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: przystąpienia do Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku we Wrocławiu.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Rajkowski
Dokument z dnia: 28.01.2015
Dokument oglądany razy: 5 248
Opublikował: Marcin Rajkowski
Publikacja dnia: 17.03.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl