ARCHIWALNY BIP
od 2005 do 2019

   mapa strony   |   kontakt   |

Uchwały senatu 2014

UCHWAŁA NR 1/2014 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian przypisania w matrycach kierunkowych efektów kształcenia – kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz kierunku filologia – do efektów kształcenia dla obszarów nauk humanistycznych i społecznych.

Załącznik1

Załącznik2

Załącznik3

UCHWAŁA NR 2/2014 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 27 stycznia 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze za rok 2013

Załącznik

UCHWAŁA NR 3/2014 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 27 stycznia 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia planu działalności Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na rok 2014

Załącznik

UCHWAŁA NR 4/2014 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie: utworzenia kierunku Dietetyka na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 5/2014 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego Karkonoskiej Pasńtwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na rok 2013

Uchwała nr 6/2014 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku dietetyka na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Załącznik

UCHWAŁA NR 7/2014 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie: uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia

UCHWAŁA NR 8/2014 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze za rok 2013

UCHWAŁA NR 9/2014 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału wyniku finansowego netto za rok 2013

UCHWAŁA NR 10/2014 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na rok 2014

UCHWAŁA NR 11/2014 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 19­­­­­ maja 2014 roku w sprawie: ustalenia zasad i trybu przyjmowania na studia w roku akademickim 2015/2016

UCHWAŁA NR 12/2014 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 czerwca 2014 w sprawie: wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów Karkonoskiej państwowej Szkoły Wyższej

UCHWAŁA NR 13/2014 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

UCHWAŁA NR 14/2014 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ z dnia 30 września 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian w zakresie przypisania w matrycy kierunkowych efektów kształcenia – kierunku pedagogika – do efektów kształcenia dla obszarów nauk humanistycznych i społecznych.

Załącznik 1

Załącznik 2

UCHWAŁA NR 15/2014 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ z dnia 30 września 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku administracja.

Załącznik

UCHWAŁA NR 16/2014 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 września 2014 roku w sprawie: zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunków zwalniania z tych opłat studentów w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.
Załącznik:  .pdf .doc

UCHWAŁA NR 17/2014 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 września 2014 roku w sprawie: zawierania ze studentami umów dotyczących warunków odpłatności za studia i usługi edukacyjne.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

UCHWAŁA NR 18/2014 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 września 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia kandydatów do tytułu Najlepszy Dyplom Roku.

UCHWAŁA NR 19/2014 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie: utworzenia kierunku administracja na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 20/2014 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie: zmiany statutu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 21/2014 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie: likwidacji na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym kierunku studiów inżynieria bezpieczeństwa

UCHWAŁA NR 22/2014 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie: wyboru członka Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 23/2014 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie: wyboru członka Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 24/2014 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie: wyboru uzupełniającego członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 25/2014 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie: wyboru biegłego rewidenta

UCHWAŁA NR 26/2014 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacji współpracy międzynarodowej oraz warunków i trybu kierowania za granicę studentów i pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zał.

UCHWAŁA NR 27/2014 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność kreowanie wizerunku i reklama, profil praktyczny.

UCHWAŁA NR 28/2014 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność rzecznictwo, profil praktyczny.

UCHWAŁA NR 29/2014 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku filologia, specjalność filologia germańska, profil praktyczny.

UCHWAŁA NR 30/2014 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na rok 2014

UCHWAŁA NR 31/2014 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia projektu planu rzeczowo-finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na rok 2015

UCHWAŁA NR 32/2014 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie: przystąpienia Domu Studenta Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do Stowarzyszenia „Dolnośląska Organizacja Turystyczna”

UCHWAŁA NR 33/2014 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie: nawiązania współpracy Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze ze Stowarzyszeniem Rozwoju Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 34/2014 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie: powołania Komisji ds. Współpracy z Zagranicą

UCHWAŁA NR 35/2014 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie: podpisania umów o współpracy z uczelniami partnerskimi w ramach Programu Erasmus +

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Rajkowski
Dokument z dnia: 02.01.2015
Dokument oglądany razy: 4 371
Opublikował: Marcin Rajkowski
Publikacja dnia: 04.12.2015
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl