ARCHIWALNY BIP
od 2005 do 2019

   mapa strony   |   kontakt   |

Zarządzenia Rektora 2014

Zarządzenie nr 1/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne o wartości powyżej kwoty 14.000 EURO, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, na rok 2014

Zarządzenie nr 2/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany Instrukcji realizacji praktyk zawodowych realizowanych w roku akademickim 2013/2014 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 3/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacji i Realizacji Praktyk Zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 4/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w sprawie wprowadzenie Regulaminu Pracy Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Załącznik

Zarządzenie nr 5/2014 rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 6 lutego 2014 w sprawie zmiany szczegółowej organizacji roku akademickiego 2013/2014 w Karkonoskiej Państwowej Szkkole Wyższej w Jeleniej Górze na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Załącznik

Zarządzenie nr 6/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 6 lutego 2014 r w sprawie: obniżenia opłaty za miesiąc luty 2014 r. z tytułu zamieszkania w Domu Studenta Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 7 /2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie: wprowadzenia katalogu przedmiotów ogólnouczelnianych

Zarządzenie nr 8/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górzez dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmiany w Regulaminie Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej im. Juliusza Słowackiego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 9/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Zawodowej w Jeleniej Górze z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie: ustalenia minimum kadrowego w Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej dla kierunków studiów.

Zarządzenie nr 10 /2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie: ustalenia w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze jednakowego przelicznika godzinowego za punkt ECTS oraz jednakowej formy karty przedmiotowej.

Zarządzenie nr 11/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie: uruchomienia III edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo – Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część specjalistyczna – Narciarstwo Zjazdowe

Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie: ustalenia opłaty za trzecią edycję kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część specjalistyczna – Narciarstwo Zjazdowe

Zarządzenie nr 13/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie: powołania kierownika trzeciej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo – Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część specjalistyczna – Narciarstwo Zjazdowe

Zarządzenie nr 14/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie: uruchomienia II edycji kursu dokształcającego w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: SZTUKA SKUTECZNEJ PREZENTACJI I AUTOPREZENTACJI

Zarządzenie nr 15/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie: Regulaminu przyznawania świadczenia świątecznego z okazji Świąt Wielkanocnych w roku 2014

Zarządzenie nr 16/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie: wprowadzenia godzin rektorskich

Zarządzenie nr 17/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie: wprowadzenia dnia rektorskiego

Zarządzenie nr 18/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie: utworzenia kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

Zarządzenie nr 19/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie: ustalenia opłaty za pierwszą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

Zarządzenie nr 20/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie: powołania kierownika pierwszej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo – Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

Zarządzenie nr 21/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie: uruchomienia trzeciej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część specjalistyczna - Pływanie

Zarządzenie nr 22/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie: ustalenia opłaty za trzecią edycję kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część specjalistyczna - Pływanie

Zarządzenie nr 23/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie: powołania kierownika trzeciej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część specjalistyczna – Pływanie

Zarządzenie nr 24/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia ”Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość wyrażona w złotych nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro”.

Załącznik1
Załącznik2

­­­­­­­­Zarządzenie nr 25/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia szczegółowych zasad dyplomowania w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Załącznik

Zarządzenie nr 26/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie: zmiany Instrukcji realizacji praktyk zawodowych realizowanych w roku akademickim 2013/2014 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 27/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w katalogu przedmiotów ogólnouczelnianych oraz ujednolicenia katalogu przedmiotów ogólnouczelnianych.

Zarządzenie nr 28/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie: uruchomienia II edycji kursu dokształcającego w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: ASERTYWNOŚĆ W PRAKTYCZNYM DZIAŁANIU

Zarządzenie nr 29/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2014/2015 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Załącznik

Zarządzenie nr 30/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie: uruchomienia IV edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część ogólna

Zarządzenie nr 31/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie: ustalenia opłaty za czwartą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część ogólna

Zarządzenie nr 32/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie: powołania kierownika czwartej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część ogólna

Zarządzenie nr 33/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie: wprowadzenia „Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze” oraz „Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze”

Załącznik1
Załącznik2

Zarządzenie nr 34/ 2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie: uruchomienia II edycji kursu dokształcającego w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Praktyczne elementy w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem

Zarządzenie nr 35/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie: warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej.

Zarządzenie nr 36/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie: uruchomienia II edycji kursu dokształcającego w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: WARSZTAT KREATYWNEGO MYŚLENIA

Zarządzenie nr 37a/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie: określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie nr 38/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w sprawie: ustalenia terminu urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 39/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z noclegów w Domu Studenta Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 40/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 1/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne o wartości powyżej kwoty 14.000 EURO

Zarządzenie nr 41/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 2 lipca 2014 roku w sprawie: szkolenia pracowników dydaktycznych z zakresu pomiaru dydaktycznego

Zarządzenie nr 42/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 2 lipca 2014 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie nr 43/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie: powołania dodatkowego opiekuna studenckich praktyk zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 44/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji realizacji praktyk zawodowych realizowanych w roku akademickim 2014/2015 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 45/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie: zasad podziału dotacji przyznanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” na działania zdecentralizowane Erasmus typu „Mobilność-Szkoły wyższe” w roku akademickim 2013/2014.

Zarządzenie nr 46/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 września 2014 roku w sprawie: podziału funduszu nagród dla pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 47/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 września 2014 roku w sprawie: opłat za praktyki zawodowe studentów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków pedagogicznych w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie nr 48/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 września 2014 roku w sprawie: uruchomienia piątej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: KWALIFIKACJE NAUCZYCIELSKIE

Zarządzenie nr 49/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 września 2014 roku w sprawie: powołania kierownika piątej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : KWALIFIKACJE NAUCZYCIELSKIE

Zarządzenie nr 50/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 września 2014 roku w sprawie: ustalenia opłaty za piątą edycję studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: KWALIFIKACJE NAUCZYCIELSKIE

Zarządzenie nr 51/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 19 września 2014 roku w sprawie: powołania kierownika ósmej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna

Zarządzenie nr 52/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 19 września 2014 roku w sprawie: uruchomienia dziewiątej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna

Zarządzenie nr 53/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 19 września 2014 roku w sprawie: powołania kierownika dziewiątej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna

Zarządzenie nr 54/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 19 września 2014 roku w sprawie: ustalenia opłaty za dziewiątą edycję studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna

Zarządzenie nr 55/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 września 2014 roku w sprawie: wprowadzenia godzin rektorskich

Zarządzenie nr 56/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 października 2014 roku w sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów Karkonoskiej państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Załącznik

Zarządzenie nr 58/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Zawodowej w Jeleniej Górze z dnia 7 października 2014 roku w sprawie: ustalenia minimum kadrowego w Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej dla kierunków studiów

Zarządzenie nr 59/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 20 października 2014 roku w sprawie: przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich w Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w roku akademickim 2014/2015.

Zarządzenie nr 60/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 20 października 2014 roku w sprawie: ustalenia kwot stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2014/2015.

Zarządzenie nr 61/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 20 października 2014 roku w sprawie: powołania opiekunów studenckich praktyk zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 62/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Zawodowej w Jeleniej Górze z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie: ustalenia minimum kadrowego w Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej dla kierunków studiów.

Zarządzenie nr 63/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na uruchomienie jedenastej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Wychowawca kolonijny

Zarządzenie nr 64/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie: ustalenia opłaty za jedenastą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Wychowawca kolonijny

Zarządzenie nr 65/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie: powołania kierownika jedenastej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Wychowawca kolonijny

Zarządzenie nr 66/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie: Regulaminu przyznawania świadczenia świątecznego z okazji Świąt Bożego Narodzenia w roku 2014.

Zarządzenie nr 67/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Zawodowej w Jeleniej Górze z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie: zasady wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 68/ 2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie: uruchomienia III edycji kursu dokształcającego w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: WARSZTATY KREATYWNEGO MYŚLENIA

Zarządzenie nr 69/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zał1
Zał2

Zarządzenie nr 70/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie: ustalenia kwot stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2014/2015.

Zarządzenie nr 71/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie: organizacji i realizacji praktyki zawodowej w roku akademickim 2014/2015.

Zarządzenie nr 72/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów

Zarządzenie nr 73/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zasad podziału dotacji przyznanej Narodową Agencję Programu Erasmus + na projekt pt. Mobilność edukacyjna w sektorze Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Erasmus+, na lata 2014-2015

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marek Szyc
Dokument z dnia: 09.09.2014
Dokument oglądany razy: 6 322
Opublikował: Marcin Rajkowski
Publikacja dnia: 20.10.2015
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl