ARCHIWALNY BIP
od 2005 do 2019

   mapa strony   |   kontakt   |

Uchwały senatu 2012

 UCHWAŁA NR 01/2012 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie: wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

 UCHWAŁA NR 02/2012 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ
W JELENIEJ GÓRZE z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie: wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

 UCHWAŁA NR 03/2012 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie: wyboru przewodniczącego i zastępcy Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

 UCHWAŁA NR 04/2012 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących mienie Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

 UCHWAŁA NR 05/2012 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ
W JELENIEJ GÓRZE z dnia 13 lutego 2011 roku w sprawie: wyboru członków do Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

 UCHWAŁA NR 06/2012 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ
W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji oraz przygotowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów.

Załącznik

 UCHWAŁA NR 07/2012 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Studiów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.
Załącznik

 UCHWAŁA NR 08/2012 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ
W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie: podpisania umowy o współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Libercu, Czechy w zakresie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Czechy 2007-2013: „Akademickie Centrum Koordynacyjne w Euroregionie Nysa-Neisse-Nisa: doświadczenia i perspektywy”.

 UCHWAŁA NR 09/2012 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ
W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zarezerwowanie środków finansowych na prefinansowanie środków kwalifikowanych projektu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Czechy 2007-2013: „Akademickie Centrum Koordynacyjne w Euroregionie Nysa-Neisse-Nisa: doświadczenia i perspektywy”.

 UCHWAŁA NR 10/2012 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020
Załacznik

 UCHWAŁA NR 11/2012 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji oraz przygotowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów.

Załącznik

 UCHWAŁA NR 12/2012 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ
W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie: zmiany Regulaminu przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

  UCHWAŁA NR 13/2012 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ
W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji oraz przygotowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów.

Załącznik

 UCHWAŁA NR 14/2012 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ
W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie: ustalenia zasad i trybu przyjmowania na studia w roku akademickim 2013/2014.

 UCHWAŁA NR 15/2012 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ
W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze za rok 2011

 UCHWAŁA NR 16/2012 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁYWYŻSZEJ
WJELENIEJ GÓRZE Z DNIA 28 MAJA 2012 ROKU w sprawie: zatwierdzenia podziału wyniku finansowego netto za rok 2011.

  UCHWAŁA NR 17/2012 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ
W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na rok 2012.

 UCHWAŁA NR 18/2012 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ
W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany Statutu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

 UCHWAŁA NR 19/2012 SENATUKARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE Z DNIA 25 CZERWCA 2012 w sprawie: wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji oraz przygotowania planu studiów i programu kształcenia.

 UCHWAŁA NR 20/2012 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ
W JELENIEJ GÓRZE Z DNIA 25 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie przyjęcia Uczelnianego Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Załącznik

UCHWAŁA NR 21/2012 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 24 września 2012 roku w sprawie uzupełnienia kierunkowych efektów kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Wydział Humanistyczny

UCHWAŁA NR 22/2012 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 24 września 2012 roku w sprawie: przyznania Panu mgr Romanowi Jałako medalu Zasłużony dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 23/2012 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 24 września 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia kandydatów do tytułu Najlepszy Dyplom Roku.

UCHWAŁA NR 24/2012 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 października 2012 roku w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

UCHWAŁA NR 25/2012 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 października 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej na rok 2012

UCHWAŁA NR 26/2012 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 października 2012 roku w sprawie: wyboru biegłego rewidenta

Uchwała nr 27/2012 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia planu działalności uczelni na rok 2013

Uchwała nr 28/2012 Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej na rok 2012

Uchwała nr 29/2012 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo – finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na rok 2013

Uchwała nr 30/2012 Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie: rozszerzenia składu uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 31/2012 Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie: umowy o współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Libercu - Czechy w zakresie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Czechy 2007-2013: „ACC i transfer technologii w Euroregionie Nisa-Nysa”.

Uchwała nr 32/2012 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zarezerwowanie środków finansowych na prefinansowanie środków kwalifikowalnych projektu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Czechy 2007-2013, Fundusz Mikroprojektów: „ACC i transfer technologii w Euroregionie Nisa-Nysa”.

Uchwała nr 33/2012 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zasad realizacji Programu Erasmus w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Uchwała nr 34/2012 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 grudnia 2012 roku  w sprawie: przewidywanych ilości miejsc na studiach w roku akademickim 2013/2014.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Rajkowski
Dokument z dnia: 20.02.2012
Dokument oglądany razy: 5 274
Opublikował: Marcin Rajkowski
Publikacja dnia: 19.10.2015
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl