ARCHIWALNY BIP
od 2005 do 2019

   mapa strony   |   kontakt   |

Regulaminy

Wersja archiwalna zmieniona dnia 07.04.2008

<p></p>
<p align="justify"><img width="16" height="16" alt="" src="/userfiles/image/images/pdf_small.gif" /> <a href="http://www.kpswjg.pl/doc/regulaminy/regulamin_studiow_2007.pdf"><strong>Regulamin studiów</strong> (Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim  2007/2008 i później.)</a></p>
<p align="justify"><img width="16" height="16" src="/userfiles/image/images/pdf_small.gif" alt="" /> <a href="http://www.kpswjg.pl/doc/regulaminy/regulamin_studiow_1999.pdf"><strong>Regulamin studiów</strong> (Obowiązuje studentów aktualnego drugiego, trzeciego i czwartego roku studiów w roku akademickim 2007/2008 i w kolejnych latach do planowego ukończenia studiów.)</a></p>
<p><img width="16" height="16" alt="" src="/userfiles/image/images/pdf_small.gif" /> <a href="http://www.kpswjg.pl/doc/bicin/regulamin_bicin.pdf">Regulamin Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej</a></p>
<p><img width="16" height="16" alt="" src="/userfiles/image/images/pdf_small.gif" /> <a href="http://www.kpswjg.pl/doc/regulaminy/regualmin_praktyki_08.pdf">Regulamin Organizacji i Realizacji Praktyk Zawodowych</a></p>
<p><img width="16" height="16" alt="" src="/userfiles/image/images/pdf_small.gif" /> <a href="/userfiles/file/doc/regulaminy/regulamin_pomocy_materialnej_07.pdf">Regulamin pomocy materialnej dla studentów Kolegium Karkonoskiego</a></p>
<p><img width="16" height="16" alt="" src="/userfiles/image/images/pdf_small.gif" /> <a href="http://bip.kpswjg.pl/userfiles/file/doc/zr07/Zarzadzenie%20Rektora%20nr%2011_2007%20Zal%201.pdf">Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych</a></p>
<p><img width="16" height="16" alt="" src="/userfiles/image/images/pdf_small.gif" /> <a href="http://bip.kpswjg.pl/userfiles/file/doc/regulaminy/regulamin_pracy_kk_2008.pdf">Regulamin pracy Kolegium Karkonoskiego</a></p>
<p><img width="16" height="16" src="/userfiles/image/images/pdf_small.gif" alt="" /> <a href="http://bip.kpswjg.pl/userfiles/file/doc/regulaminy/regulamin_organizacyjny_kk.pdf">Regulamin organizacyjny Kolegium Karkonoskiego</a></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Rajkowski
Dokument z dnia: 04.04.2008
Dokument oglądany razy: 38
Opublikował: Marcin Rajkowski
Publikacja dnia: 07.04.2008
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl