ARCHIWALNY BIP
od 2005 do 2019

   mapa strony   |   kontakt   |

Regulaminy

Wersja archiwalna zmieniona dnia 16.10.2014

pdf Regulamin studiów - obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

pdf Regulamin studiów - Obowiązujący studentów rozpoczynających studia przed rokiem akademickim 2012/2013
pdf Statut KPSW w Jeleniej Górze 

     Załącznik do statutu
pdf Regulamin pracy KPSW
pdf Regulamin organizacyjny KPSW
pdf Schemat organizacyjny KPSW (Załącznik do regulaminu organizacyjnego KPSW) 
pdf Regulamin relizacji pracy dyplomowej
pdf Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających realizowanych w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze (tekst jednolity ze zmianami zatwierdzonymi Uchwałą 18/2009 Senatu KK)

pdf Zasady relizacji programu Erasmus w KPSW

 

POMOC MATERIALNA

pdf Regulamin Pomocy Materialnej dla studentów KPSW ( tekst ujednolicony na podstawie Zarządzenie Rektora nr 34/2011 z dnia 13 czerwca 2011 r. , Zarządzenie Rektora nr  08/2012  z dnia   23 stycznia 2012r, Zarządzenie Rektora nr  11 /2012 z dnia 08 lutego 2012 r.

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

Regulamin Organizacji i Realizacji Praktyk Zawodowych (obowiązujący studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013)

Regulamin Organizacji i Realizacji Praktyk Zawodowych (obwiązujący studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2010/2011 i 2011/2012)

 

UMOWA O KSZTAŁCENIE ORAZ OPŁATY ZA STUDIA

pdf Uchwała Senatu KK nr 29/2007 w sprawie określenia zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne
pdf Zarządzenie Rektora nr 12/2008 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2008/2009

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Rajkowski
Dokument z dnia: 04.04.2008
Dokument oglądany razy: 7 005
Opublikował: Marcin Rajkowski
Publikacja dnia: 16.10.2014
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl