ARCHIWALNY BIP
od 2005 do 2019

   mapa strony   |   kontakt   |

Zarządzenia Rektora 2011

Zarządzenie nr 01/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne o wartości powyżej kwoty 14.000 EURO, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, na rok 2011.
Załącznik

Zarządzenie nr 02/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie: powołania koordynatorów Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS),

Zarządzenie nr 03/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 9/2010 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie określenia wysokości opłat z tytułu zamieszkania w Domu Studenta wnoszonej przez osoby, które są studentami lub kadrą dydaktyczną innych publicznych i niepublicznych szkół wyższych.

Zarządzenie nr 04/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 6/2010 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie określenia wysokości opłat z tytułu zamieszkania w Domu Studenta wnoszonej przez kadrę dydaktyczną Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 05/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 8/2010 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 lutego 2010 roku określenia wysokości opłat z tytułu zamieszkania w Domu Studenta wnoszonej przez osoby, które nie są studentami ani kadrą dydaktyczną innych publicznych i niepublicznych szkół wyższych.

Zarządzenie nr 06/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie: wprowadzenia godzin rektorskich

Zarządzenie nr 07/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie : uruchomienia trzeciej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zarządzenie nr 08/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie : ustalenia opłaty za trzecią edycję kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zarządzenie nr 09/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie: powołania kierownika trzeciej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zarządzenie nr 10/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie: uruchomienia czwartej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zarządzenie nr 11/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie: ustalenia opłaty za czwartą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zarządzenie nr 12/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie : powołania kierownika czwartej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zarządzenie nr 13/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie: wprowadzenia godzin rektorskich w dniu 04 kwietnia 2011 roku.

Zarządzenie nr 14/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 marzec 2011 roku w sprawie: zmiany do Zarządzenia nr 45/2007 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów Kolegium Karkonoskiego

Zarządzenie nr 15/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 marzec 2011 roku w sprawie: Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 16/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 marzec 2011 roku w sprawie: Regulaminu przyznawania świadczenia świątecznego z okazji Świąt Wielkanocnych w roku 2011

Zarządzenie nr 17/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie : utworzenia kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Kurs specjalistyczny – Wykonanie i interpretacja zapisu EKG

Zarządzenie nr 18/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie : uruchomienia drugiej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Kurs specjalistyczny – Wykonanie i interpretacja zapisu EKG

Zarządzenie nr 19/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie : powołania kierownika pierwszej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Kurs specjalistyczny – Wykonanie i interpretacja zapisu EKG

Zarządzenie nr 20/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie : powołania kierownika drugiej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Kurs specjalistyczny – Wykonanie i interpretacja zapisu EKG

Zarządzenie nr 21/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia selekcji materiałów bibliotecznych w Bibliotece i Centrum Informacji Naukowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 22/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 09 maja 2011 roku w sprawie: określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2011/2012

Zarządzenie nr 23/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 09 maja 2011 roku w sprawie: podziału funduszu nagród dla pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 24/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 41/2010 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2010/2011 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Zarządzenie nr 25/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie: uruchomienia szóstej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Humanistycznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Wychowawca kolonijny

Zarządzenie nr 26/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie: ustalenia opłaty za szóstą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Humanistycznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Wychowawca kolonijny

Zarządzenie nr 27/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie: powołania kierownika szóstej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Humanistycznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Wychowawca kolonijny

Zarządzenie nr 28/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej szkoły w Jeleniej Górze z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie: zmiany zarządzenia 54/2010 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji realizacji praktyk zawodowych w roku akademickim 2010/2011 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 29/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 28/2001 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 3 grudnia 2011 roku w sprawie stosowania okularów korekcyjnych przez pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Zarządzenie nr 30/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2011/2012 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Załącznik

Zarządzenie nr 31/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012.
Załącznik

Zarządzenie nr 32/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 06 czerwca 2011 roku w sprawie: określenia wysokości opłat za jedną dobę z tytułu zamieszkania w Domu Studenta Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 33/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 06 czerwca 2011 roku w sprawie: w sprawie określenia wysokości miesięcznej opłaty z tytułu zamieszkania w Domu Studenta wnoszonej przez studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 34/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
Załącznik 1 do ZR 34/2011 - Regulamin Pomocy Materialnej
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8
Załącznik 9
Załącznik 10

Zarządzenie nr 35/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie: określenia progowego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta

Zarządzenie nr 36/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie: ustalenia kwot stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2011/2012.

Zarządzenie nr 37/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 55/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 12 lipca 2010 roku.

Zarządzenie nr 38/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie: ustalenia terminu urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 39/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Mieszkańca Domu Studenta dla studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
Załącznik

 Zarządzenie nr 40/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie: określenia wysokości kaucji wnoszonej przez studenta przed zakwaterowaniem w Domu Studenta Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 41/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Hali Sportowej im. Jerzego Szmajdzińskiego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
Załącznik

Zarządzenie nr 42/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie: zmiany minimalnej ilości studentów przyjmowanych na studia stacjonarne w roku akademickim 2011/2012 dla kierunku lub kierunku i specjalności.

Zarządzenie nr 43/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie: powołania dodatkowego opiekuna studenckich praktyk zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 44/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji realizacji praktyk zawodowych w roku akademickim 2011/2012 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze
Załącznik

Zarządzenie nr 45/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 01 września 2011 roku w sprawie: wysokości dodatków funkcyjnych dla dziekanów, prodziekanów i kierowników zakładów.

Zarządzenie nr 46/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 września 2011 roku w sprawie: opłat za praktyki zawodowe studentów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków pedagogicznych w roku akademickim 2011/2012

Zarządzenie nr 47/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 września 2011 roku w sprawie: warunków obniżania pensum dydaktycznego w roku akademickim 2011/2012 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 48/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 września 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na uruchomienie trzeciej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Humanistycznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

Zarządzenie nr 49/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 września 2011 roku w sprawie: ustalenia opłaty za trzecią edycję studiów podyplomowych w Wydziale Humanistycznym Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Zarządzenie nr 50/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 września 2011 roku w sprawie: powołania kierownika trzeciej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Humanistycznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Zarządzenie nr 51/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 września 2011 roku w sprawie: powołania kierownika czwartej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Humanistycznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Zarządzenie nr 52/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 września 2011 roku w sprawie: ustalenia opłaty za czwartą edycję studiów podyplomowych w Wydziale Humanistycznym Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Zarządzenie nr 53/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 września 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na uruchomienie czwartej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Humanistycznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

Zarządzenie nr 54/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 września 2011 roku w sprawie: powołania kierownika trzeciej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Humanistycznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kwalifikacje pedagogiczne

Zarządzenie nr 55/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 września 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na uruchomienie trzeciej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Humanistycznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kwalifikacje pedagogiczne.

Zarządzenie nr 56/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 września 2011 roku w sprawie: ustalenia opłaty za trzecią edycję studiów podyplomowych w Wydziale Humanistycznym Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kwalifikacje pedagogiczne

Zarządzenie nr 57/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 3 października 2011 roku w sprawie : wprowadzenia godzin rektorskich

Zarządzenie nr 58/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 3 października 2011 roku w sprawie : uruchomienia drugiej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Przyrodniczo- Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Inżynieria bezpieczeństwa ogólnego i bhp

Zarządzenie nr 59/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 3 października 2011 roku w sprawie : powołania kierownika drugiej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Przyrodniczo - Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Inżynieria bezpieczeństwa ogólnego i bhp

Zarządzenie nr 60/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 3 października 2011 roku w sprawie: ustalenia opłaty za drugą edycję studiów podyplomowych w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Inżynieria bezpieczeństwa ogólnego i bhp

  Zarządzenie nr 61/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 14 października 2011 roku w sprawie: ustalenia minimum kadrowego w Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej dla kierunków studiów.

Zarządzenie nr 62/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 października 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 35/2009 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 10.09.2009 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji Organizacji i Działania Archiwum Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 63/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 20 października 2011 roku w sprawie: powołania opiekunów studenckich praktyk zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 64/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej szkoły w Jeleniej Górze z dnia 20 października 2011 roku w sprawie: zmiany zarządzenia 44/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji realizacji praktyk zawodowych w roku akademickim 2011/2012 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 65/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 20 października 2011 roku w sprawie: powołania rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 66/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 października 2011 roku w sprawie: wprowadzenia dnia rektorskiego

Zarządzenie nr 67/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 października 2011 roku w sprawie : ustalenia wysokości kwot stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2011/2012.

Zarządzenie nr 68/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 października 2011 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012 – dodatkowa rekrutacja na Wydziale Humanistycznym

Zarządzenie nr 69/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie: powołania zespołu zadaniowego do spraw przygotowania i opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Uczelni

Zarządzenie nr 70/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie: organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 71/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie: wyznaczenia Administratora Systemu Teleinformatycznego oraz Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

Zarządzenie nr 72/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 7 listopada 2011 roku w sprawie: Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 73/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 08 listopada 2011 roku w sprawie: Regulaminu przyznawania świadczenia świątecznego z okazji Świąt Bożego Narodzenia w roku 2011

 Zarządzenie nr 74/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie: warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Zarządzenie nr 75/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na uruchomienie trzeciej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Kurs specjalistyczny – Wykonanie i interpretacja zapisu EKG

Zarządzenie nr 76/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie : powołania kierownika trzeciej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Kurs specjalistyczny – Wykonanie i interpretacja zapisu EKG

Zarządzenie nr 77/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie: ustalenia opłaty za siódmą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Humanistycznym Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Wychowawca kolonijny

Zarządzenie nr 78/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na uruchomienie siódmej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Humanistycznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Wychowawca kolonijny.

Zarządzenie nr 79/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie: powołania kierownika siódmej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Humanistycznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Wychowawca kolonijny

Zarządzenie nr 80/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
Załącznik
Załącznik

Zarządzenie nr 81/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie: przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich w Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w roku akademickim 2011/2012.

Zarządzenie nr 82/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 09 grudnia 2011 roku w sprawie: zasad udzielania pomocy przy otwieraniu i realizacji przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowania o nadanie tytułu profesora przez pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 83/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 20 grudnia 2011 roku W sprawie: określenia harmonogramu wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji oraz przygotowania planów studiów i programów kształcenia w roku akademickim 2011/2012.

Zarządzenie nr 84/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie: wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji oraz metodyki projektowania, realizacji i oceny rezultatów planów studiów i programów kształcenia.
Załącznik1
Załącznik2
Załącznik3
Załącznik4
Załącznik5

Zarządzenie nr 85/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie: utworzenia Biura Karier w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 86/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 58/2010 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 6 września 2010 roku oraz Zarządzenia nr 102/2010 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 grudnia 2010 roku.

Zarządzenie nr 87/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie: wprowadzenia do użytkowania w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej dokumentacji szczególnych wymagań bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Rajkowski
Dokument z dnia: 17.01.2011
Dokument oglądany razy: 7 663
Opublikował: Marcin Rajkowski
Publikacja dnia: 05.12.2013
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl