ARCHIWALNY BIP
od 2005 do 2019

   mapa strony   |   kontakt   |

Zarządzenia Rektora 2012

Zarządzenie nr 01/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 09 stycznia 2012 roku w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji ds. Wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji.

Zarządzenie nr 02/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie: utworzenia kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo - Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część ogólna.

Zarządzenie nr 03/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie: ustalenia opłaty za pierwszą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo - Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część ogólna

Zarządzenie nr 04/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie: powołania kierownika pierwszej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część ogólna

Zarządzenie nr 05/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie: powołania dodatkowego opiekuna studenckich praktyk zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 06/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne o wartości powyżej kwoty 14.000 EURO, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, na rok 2012
Załącznik

Zarządzenie nr 07/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej szkoły w Jeleniej Górze z dnia 23 stycznia 2011roku w sprawie: zmiany zarządzenia 44/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji realizacji praktyk zawodowych w roku akademickim 2011/2012 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 08/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej szkoły w Jeleniej Górze z dnia 23 stycznia 2011 roku w sprawie: zmiany zarządzenia 34/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 09/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 23 stycznia 2011 roku w sprawie: ustalenia zniżki w opłacie za studia podyplomowe w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 10/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 06 lutego 2012 roku w sprawie: określenia wysokości opłat za jedną dobę z tytułu zamieszkania w Domu Studenta Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 11/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 08 lutego 2012 roku w sprawie: zmiany zarządzenia 34/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 12/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie: utworzenia kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część specjalistyczna - Pływanie

Zarządzenie nr 13/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie: ustalenia opłaty za pierwszą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część specjalistyczna - Pływanie

Zarządzenie nr 14/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie: powołania kierownika pierwszej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część specjalistyczna - Pływanie

Zarządzenie nr 15/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na uruchomienie ósmej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Humanistycznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Wychowawca kolonijny

Zarządzenie nr 16/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie: ustalenia opłaty za ósmą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Humanistycznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Wychowawca kolonijny

Zarządzenie nr 17/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie: powołania kierownika ósmej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Humanistycznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Wychowawca kolonijny

Zarządzenie nr 18/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie: wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji oraz metodyki określania niektórych sumarycznych wskaźników ilościowych charakteryzujących program studiów.

Zarządzenie nr 19/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora nr 30/2011 z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2011/2012 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Zarządzenie nr 20/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 02 marca 2012 roku w sprawie: zmiany zarządzenia 34/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.
Załącznik

Zarządzenie nr 21/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 09 marca 2012 roku w sprawie: utworzenia kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część specjalistyczna – Narciarstwo Zjazdowe

 Zarządzenie nr 22/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 09 marca 2012 roku w sprawie: ustalenia opłaty za pierwszą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część specjalistyczna – Narciarstwo Zjazdowe

 Zarządzenie nr 23/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 09 marca 2012 roku w sprawie: powołania kierownika pierwszej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część specjalistyczna – Narciarstwo Zjazdowe

Zarządzenie nr 24/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie: Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
Załącznik

 Zarządzenie nr 25/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 13 kwietnia 2012 roku w sprawie: utworzenia kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część specjalistyczna – Samoobrona

 Zarządzenie nr 26/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 13 kwietnia 2012 roku w sprawie: ustalenia opłaty za pierwszą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część specjalistyczna – Samoobrona

 Zarządzenie nr 27/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 13 kwietnia 2012 roku w sprawie: powołania kierownika pierwszej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część specjalistyczna – Samoobrona

 Zarządzenie nr 28/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej im. Juliusza Słowackiego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
Załącznik

 Zarządzenie nr 29/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie: wprowadzenia cennika opłat za wykonanie usług bibliotecznych oraz nieprzestrzeganie Regulaminu Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej im. Juliusza Słowackiego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 30/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora nr 30/2011 z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2011/2012 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

 Zarządzenie nr 31/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 10 maja 2012 roku w sprawie: podziału funduszu nagród dla pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

 Zarządzenie nr 32/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie: wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji oraz określenia kryteriów pozwalających przyjąć, że przedmioty wliczone do projektowanego programu studiów uwzględniającego KRK nie powodują zmian obejmujących zajęcia dydaktyczne z programu studiów, za które student może uzyskać łącznie nie więcej niż 30% punktów ECTS.

 Zarządzenie nr 33/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie: ustalenia zasad kontroli zarządczej w Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

 Zarządzenie nr 34/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie: celów i zasad zarządzania ryzykiem w Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
Załącznik1
Załącznik2
Załącznik3
Załącznik4

 Zarządzenie nr 35/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013.
Załącznik

 Zarządzenie nr 36/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie: ustalenia terminu urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

 Zarządzenie nr 40/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji ds. Nagród.

 Zarządzenie nr 41/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie: określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2012/2013

 Zarządzenie nr 42/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2012/2013 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Załącznik

 Zarządzenie nr 43/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie: powołania dodatkowego opiekuna studenckich praktyk zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

 Zarządzenie nr 44/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie: wysokości wynagrodzenia opiekunów studenckich praktyk zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

 Zarządzenie nr 45/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górz z dnia 05 lipca 2012 roku w sprawie: wynagrodzenia za uruchomienie: studiów drugiego stopnia, nowego kierunku studiów pierwszego stopnia, nowego kierunku studiów podyplomowych i kursów dokształcających

  Zarządzenie nr 46/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie: zasad podziału dotacji przyznanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” na działania zdecentralizowane Erasmus typu „Mobilność-Szkoły wyższe” w roku akademickim 2012/2013.

 Zarządzenie nr 47/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie: zmiany nazwy podstawowej jednostki organizacyjnej – Wydział Humanistyczny na podstawową jednostkę o nazwie Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych.

 Zarządzenie nr 48/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie: zmian związanych ze zmianą podstawowej jednostki organizacyjnej – Wydział Humanistyczny na podstawową jednostkę o nazwie Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych.

 Zarządzenie nr 49/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie powierzenia dodatkowych zadań pracownikom biorącym udział przy realizacji projektu „Zdrowa Szkoła i Kształcenie”.

 Zarządzenie nr 50/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 3 września 2012 roku w sprawie: opłat za praktyki zawodowe studentów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków pedagogicznych w roku akademickim 2012/2013

 Zarządzenie nr 51/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 12 września 2012 roku w sprawie: Regulaminu Studiów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej  w Jeleniej Górze

 Zarządzenie nr 52/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 21 września 2012 roku w sprawie: zmiany zarządzenia 34/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

zał_1_ZR_52_12_wniosek.pdf
zał_2_ZR_52_12_wniosek.pdf
zał_3_ZR_52_12_ośw.pdf
zał_4_ZR_52_12_dochody_inne.pdf
zał_5_ZR_52_12_karta inf.pdf
zał_6_ZR_52_12_StypSspecjalne.pdf
zał_7_ZR_52_12_zapomoga.pdf
zał_8_ZR_52_12_sportowe.pdf
zał_9_ZR_52_12_naukowe.pdf
zał_10_ZR_52_12_artystyczne.pdf

 Zarządzenie nr 53/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 21 września 2012 roku w sprawie: określenia progowego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta

 Zarządzenie nr 54/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 września 2012 roku w sprawie: określenia progowego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta od 1 listopada 2012 roku

 Zarządzenie nr 55/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 września 2012 roku w sprawie: ustalenia kwot stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2012/2013.

 Zarządzenie nr 56/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 września 2012 roku sprawie: powierzenia dodatkowych zadań nauczycielom akademickim.

 Zarządzenie nr 57/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 września 2012 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji realizacji praktyk zawodowych w roku akademickim 2012/2013 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze
Załącznik

 Zarządzenie nr 58/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 września 2012 roku sprawie: powołania opiekunów studenckich praktyk zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

 Zarządzenie nr 59/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 9 października 2012 roku w sprawie: wprowadzenia godzin rektorskich

  Zarządzenie nr 60/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 10 października 2012 roku w sprawie: ustalenia minimum kadrowego w Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej dla kierunków studiów.

 Zarządzenie nr 61/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 10 października 2012 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Krytej Pływalni Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

 Zarządzenie nr 62/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 10 października 2012 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Hali Sportowej im. Jerzego Szmajdzińskiego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 63/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 10 października 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na uruchomienie piątej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.Zarządzenie nr 64/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 10 października 2012 roku w sprawie: ustalenia opłaty za piątą edycję studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna


Zarządzenie nr 65/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 10 października 2012 roku w sprawie : powołania kierownika piątej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Zarządzenie nr 66/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na uruchomienie dziewiątej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Wychowawca kolonijny.

Zarządzenie nr 67/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie: powołania kierownika dziewiątej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły w Jeleniej Górze pod nazwą: Wychowawca kolonijny

Zarządzenie nr 68/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie: ustalenia opłaty za dziewiątą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Humanistycznym Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Wychowawca kolonijny

Zarządzenie nr 69/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na uruchomienie czwartej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs specjalistyczny – Wykonanie i interpretacja zapisu EKG

Zarządzenie nr 70/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie: powołania kierownika czwartej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo – Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs specjalistyczny – Wykonanie i interpretacja zapisu EKG

Zarządzenie nr 71/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie: Regulaminu przyznawania świadczenia świątecznego z okazji Świąt Bożego Narodzenia w roku 2012

Zarządzenie nr 72/2012
Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górzez dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie: uruchomienia trzeciej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Inżynieria bezpieczeństwa ogólnego i bhp

Zarządzenie nr 73/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górzez dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie: powołania kierownika trzeciej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Przyrodniczo – Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Inżynieria bezpieczeństwa ogólnego i bhp

Zarządzenie nr 74/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie: ustalenia opłaty za trzecią edycję studiów podyplomowych w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Inżynieria bezpieczeństwa ogólnego i bhp

Zarządzenie nr 75/2012
Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości usytuowanej przy ul. Zamojskiego 7 w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 76/2012
Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie: organizowania szkolenia studentów KPSW w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zarządzenie nr 77/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na uruchomienie szóstej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

Zarządzenie nr 78/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie : ustalenia opłaty za szóstą edycję studiów podyplomowych w Wydziale Nauki Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Zarządzenie nr 79/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie : powołania kierownika szóstej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej órze pod nazwą : Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Zarządzenie nr 80/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na uruchomienie IV edycji studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kwalifikacje pedagogiczne.

Zarządzenie nr 81/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie: ustalenia opłaty za IV edycję studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kwalifikacje pedagogiczne.

Zarządzenie nr 82/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie : powołania kierownika IV edycji studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kwalifikacje pedagogiczne.

Zarządzenie nr 83/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie: warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Zarządzenie nr 84/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górzez dnia 6 grudnia 2012 w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Socjoterapia i terapia pedagogiczna.

Zarządzenie nr 86/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górzez dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie: powołania kierownika studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Socjoterapia i terapia pedagogiczna.

Zarządzenie nr 87/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górzez dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacji Praktyk Zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 88/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany zarządzenia 34/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 89/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: ustalenia kwot stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2012/2013.

Zarządzenie nr 90/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: powołania dodatkowych opiekunów studenckich praktyk zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Rajkowski
Dokument z dnia: 19.01.2012
Dokument oglądany razy: 7 144
Opublikował: Marcin Rajkowski
Publikacja dnia: 22.04.2013
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl