ARCHIWALNY BIP
od 2005 do 2019

   mapa strony   |   kontakt   |

Zarządzenia Kanclerza 2007

Zarządzenie nr 01/2007 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 02 stycznia 2007 roku w sprawie: powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 02/2007 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie: ustalenia procentowych wskaźników premii dla poszczególnych grup pracowników.

Zarządzenie nr 03/2007 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie: ustalenia procentowych wskaźników premii dla administracyjnej kadry kierowniczej

Zarządzenie nr 04/2007 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 08 lutego 2007 roku w sprawie: uruchomienia kursu komputerowego dla słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu III Wieku

Zarządzenie nr 05/2007 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 03 kwietnia 2007 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji w sprawie trybu i zasad przeprowadzania czynności likwidacyjnych majątku rzeczowego Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze
ZAŁĄCZNIK 1

Zarządzenie nr 06/2007 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie: określenia limitu nagród ze specjalnego funduszu nagród za rok 2006 dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Kolegium Karkonoskiego.

Zarządzenie nr 07/2007 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 02 sierpnia 2007 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w kasach Kolegium Karkonoskiego.

Zarządzenie nr 08/2007 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji kontrolnej środków trwałych grupy VIII oraz zdawczo-odbiorczej środków trwałych grupy V, VI, VIII.
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

Zarządzenie nr 09/2007 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej legitymacji i indeksów studenckich.
ZAŁĄCZNIK 1

Zarządzenie nr 10/2007 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie: ewidencjonowania legitymacji i indeksów studenckich w programie PROAKADEMIA.

Zarządzenie nr 15/2007 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie: wymiany legitymacji studenckichPokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Rajkowski
Dokument z dnia: 04.04.2008
Dokument oglądany razy: 4 039
Opublikował: Marcin Rajkowski
Publikacja dnia: 04.04.2008
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl