ARCHIWALNY BIP
od 2005 do 2019

   mapa strony   |   kontakt   |

Zarządzenia Kanclerza 2006

Zarządzenie nr 01/2006 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 10 stycznia 2006 roku w sprawie: czasu pracy pracowników administracji i obsługi Kolegium Karkonoskiego w 2006 roku

Zarządzenie nr 02/2006 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie: ustalenia procentowych wskaźników premii dla poszczególnych grup pracowników.

Zarządzenie nr 03/2006 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie: ustalenia procentowych wskaźników premii dla administracyjnej kadry kierowniczej

Zarządzenie nr 04/2006 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 1 lutego 2006 roku w sprawie: powołania komisji oceny stanu technicznego obiektów budowlanych Kolegium Karkonoskiego

Zarządzenie nr 05/2006 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 1 lutego 2006 roku w sprawie: przeprowadzenia selekcji materiałów bibliotecznych z dziedziny techniki w Bibliotece Uczelnianej Kolegium Karkonoskiego

Zarządzenie nr 6/2006 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 8 maja 2006 roku w sprawie: określenia limitu nagród ze specjalnego funduszu nagród za rok 2005 dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Kolegium Karkonoskiego

Zarządzenie nr 7/2006 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 9 maja 2006 roku w sprawie: czasu pracy pracowników administracji Kolegium Karkonoskiego

Zarządzenie nr 8/2006 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 3 sierpnia 2006 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w kasach Kolegium Karkonoskiego

Zarządzenie nr 9/2006 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 14 sierpnia 2006 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w kasach Kolegium Karkonoskiego

Zarządzenie nr 11/2006 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 20 września 2006 roku w sprawie: czasu pracy pracowników administracji Kolegium Karkonoskiego

Zarządzenie nr 12/2006 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 29 września 2006 roku w sprawie: parkowania samochodów pracowników Kolegium Karkonoskiego
Załącznik 1

Zarządzenie nr 13/2006 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 12 października 2006 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Kolegium Karkonoskim
Załącznik 1

Załącznik 2

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Rajkowski
Dokument z dnia: 04.04.2008
Dokument oglądany razy: 3 637
Opublikował: Marcin Rajkowski
Publikacja dnia: 04.04.2008
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl