ARCHIWALNY BIP
od 2005 do 2019

   mapa strony   |   kontakt   |

Zarządzenia Kanclerza 2005

Zarządzenie nr 01/2005 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 4 stycznia 2005 roku w sprawie: ustalenia procentowych wskaźników premii dla poszczególnych grup pracowników

Zarządzenie nr 02/2005 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 4 stycznia 2005 roku w sprawie: ustalenia procentowych wskaźników premii dla administracyjnej kadry kierowniczej

Zarządzenie nr 03/2005 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 27 stycznia 2005roku w sprawie: ustalenia odpłatności za udział w zajęciach Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Zarządzenie nr 04/2005 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie: terminu dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w roku 2005

Zarządzenie nr 05/2005 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego z dnia 6 maja 2005r. w sprawie : przeprowadzenia selekcji materiałów bibliotecznych obcojęzycznych w Bibliotece Uczelnianej Kolegium Karkonoskiego

Zarządzenie nr 06/2005 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 12 maja 2005 roku w sprawie: czasu pracy pracowników administracji Kolegium Karkonoskiego

Zarządzenie nr 07/2005 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 30 maja 2005 w sprawie: określenia limitu nagród ze specjalnego funduszu nagród za rok 2004 dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Kolegium Karkonoskiego.

Zarządzenie nr 08/2005 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 14 lipca 2005roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w kasach Kolegium Karkonoskiego.

Zarządzenie nr 09/2005 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 04 sierpnia 2005 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w kasach Kolegium Karkonoskiego

Zarządzenie nr 10/2005 Kanclerz Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 15 września 2005roku w sprawie: powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 11/2005 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 15 września 2005 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji indeksów w Kolegium Karkonoskim

Zarządzenie nr 12/2005 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 18 października 2005 roku w sprawie: zmiany do Zarządzenia nr 7/2004 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego z dnia 25 października 2004 roku

Zarządzenie nr 13/2005 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 18 października 2005 roku w sprawie: zmiany do Zarządzenia nr 7/2004 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego z dnia 25 października 2004 roku

Zarządzenie nr 14/2005 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego z dnia 24 października 2005r w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej Kolegium Karkonoskiego
Załącznik 1

Zarządzenie nr 15/2005 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 18 listopada 2005 roku zmieniające Zarządzenie nr 14/2005 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego z dnia 24 października 2005 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej Kolegium Karkonoskiego

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Rajkowski
Dokument z dnia: 04.04.2008
Dokument oglądany razy: 3 910
Opublikował: Marcin Rajkowski
Publikacja dnia: 04.04.2008
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl