ARCHIWALNY BIP
od 2005 do 2019

   mapa strony   |   kontakt   |

Zarządzenia Rektora 2006

Zarządzenie nr 01/2006 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 02 stycznia 2006 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne powyŜej 60.000 Euro w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na rok 2006.
ZAŁĄCZNIK 1

Zarządzenie Nr 1a/2006 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 02 stycznia 2006 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej i ustalenia regulaminu działania tej komisji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 60 000 euro

Zarządzenie nr 02/2006 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie: zmiany Regulaminu praktyk zawodowych.

Zarządzenie nr 03/2006 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 10 kwietnia 2006 roku w sprawie: przygotowania programów kształcenia w Systemie Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS).

Zarządzenie nr 04/2006 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 10 kwietnia 2006 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Zarządzenie nr 05/2006 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 8 maja 2006 roku w sprawie: podziału funduszu nagród dla nauczycieli akademickich.

Zarządzenie nr 06/2006 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 08 maja 2006 roku w sprawie: Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej GórzeZarządzenie nr 06/2006 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 08 maja 2006 roku w sprawie: Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze
ZAŁĄCZNIK 1

Zarządzenie nr 07/2006 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 08 maja 2006 roku w sprawie: opłaty za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2006/2007

Zarządzenie nr 08/2006 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie: powołaniu Komisji ds. Niepełnosprawnych na rok akademicki 2006/2007

Zarządzenie nr 09/2006 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 15 maja 2006 roku w sprawie: opłat za zajęcia dydaktyczne

Zarządzenie nr 10/2006 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 15 maja 2006 roku w sprawie: określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2006/2007.

Zarządzenie nr 11/2006 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów Kolegium Karkonoskiego

Zarządzenie nr 12/2006 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie: określenia progowego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta

Zarządzenie nr 13/2006 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie: ustalenia kwot stypendium socjalnego, stypendium na wyŜywienie, stypendium mieszkaniowego stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce i sporcie, na rok akademicki 2006/2007

Zarządzenie nr 14/2006 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie: dnia wolnego od zajęć dydaktycznych

Zarządzenie nr 15/2006 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 26 maja 2006 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji realizacji praktyk zawodowych w Kolegium Karkonoskim
ZAŁĄCZNIK 1

Zarządzenie nr 16/2006 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie: zmian w Regulaminie Biblioteki Uczelnianej

Zarządzenie nr 17/2006 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 01 czerwca 2006 r. w sprawie: ustalenia minimum kadrowego w Kolegium Karkonoskim dla kierunków studiów.

Zarządzenie nr 18/2006 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 01 czerwca 2006 r. w sprawie: określenia zasad zatrudnienia na stanowisku asystenta w Kolegium Karkonoskim.

Zarządzenie Nr 18a/2006 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 01 czerwca 2006 roku w sprawie: zasad pracy komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2006/2007.

Zarządzenie nr 19/2006 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie: ustalenia terminu urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Kolegium Karkonoskim

Zarządzenie nr 20/2006 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie: określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2006/2007.

Zarządzenie nr 21/2006 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 01 sierpnia 2006 roku w sprawie: uruchomienia dodatkowego kursu dla absolwentów specjalności Pielęgniarstwo, fizjoterapia i techniki medyczne z zakresie pielęgniarstwa

Zarządzenie nr 22/2006 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie: warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Kolegium Karkonoskiego.

Zarządzenie nr 23/2006 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie: opłat za praktyki zawodowe studentów stacjonarnych i niestacjonarnych specjalności i kierunków pedagogicznych w roku akademickim 2006/2007

Zarządzenie nr 24/2006 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 16 października 2006 roku w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia przetargu na sprzedaŜ nieruchomości usytuowanej przy ul. Cieplickiej 16 w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 25 /2006 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 31 października 2006 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne

Zarządzenie nr 26 /2006 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie: wysokości opłat za studia podyplomowe Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza i Resocjalizacyjna

Zarządzenie nr 27/2006 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 08 grudnia 2006 roku w sprawie: zmian w Regulaminie praktyk zawodowych

Zarządzenie nr 28/2006 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie: wprowadzenia godzin rektorskich w dniu 22 grudnia 2006 roku


Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Rajkowski
Dokument z dnia: 04.04.2008
Dokument oglądany razy: 5 030
Opublikował: Marcin Rajkowski
Publikacja dnia: 04.04.2008
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl