ARCHIWALNY BIP
od 2005 do 2019

   mapa strony   |   kontakt   |

Zarządzenia Rektora 2005

Zarządzenie nr 01/2005 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 24 stycznia 2005roku w sprawie: ustalenia toku postępowania przy skreśleniu studenta z listy studentów

Zarządzenie nr 02/2005 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie: zmian w Regulaminie praktyk zawodowych.

Zarządzenie nr 03/2005 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne powyżej 60.000 Euro w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na rok 2005
ZAŁĄCZNIK 1

Zarządzenie nr 04/2005 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów Kolegium Karkonoskiego

Zarządzenie nr 05/2005 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie: ustalenia kwot stypendium socjalnego, za wyniki w nauce i sporcie oraz dodatku do zakwaterowania na semestr II (letni) roku akademickiego 2004/2005.

Zarządzenie nr 06/2005 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie: powołaniu Komisji ds. Niepełnosprawnych na semestr II (letni) roku akademickiego 2004/2005.

Zarządzenie nr 07/2005 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 7 marca 2005r. w sprawie: przeprowadzenia egzaminu z przysposobienia obronnego studentów i studentek w roku akademicki 2004/2005

Zarządzenie nr 8/2005 Rektora Kolegium Karkonoskiego w jeleniej Górze z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie: Regulaminu przyznawania świadczenia świątecznego z okazji Świąt Wielkanocnych w roku 2005

Zarządzenie nr 9/2005 Rektora Kolegium Karkonoskiego w jeleniej Górze z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu realizacji pracy dyplomowej oraz przebiegu egzaminu dyplomowego
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2
ZAŁĄCZNIK 3
ZAŁĄCZNIK 4
ZAŁĄCZNIK 5
ZAŁĄCZNIK 6

Zarządzenie nr 10/2005 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie: określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2005/2006

Zarządzenie Nr 11/2005 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie: opłaty za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2005/2006

Zarządzenie nr 12/2005 Rektora Kolegium Karkonoskiego w jeleniej Górze z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie: zmian w Regulaminie praktyk zawodowych

Zarządzenie nr 13/2005 Rektora Kolegium Karkonoskiego z dnia 31 marca 2005roku w sprawie: realizacji prawa autorskiego dotyczącego utworów pracowniczych

Zarządzenie nr 14/2005 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 11 kwietnia 2005 roku w sprawie: uzupełnień i zmian zapisów oraz rozszerzenia Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Kolegium Karkonoskiego

Zarządzenie nr 15/2005 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 11 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w Regulaminie Biblioteki Uczelnianej

Zarządzenie nr 16/2005 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 15/2002 Rektora KK z dnia 14 maja 2002r.

Zarządzenie nr 17/2005 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze 29 kwietnia 2005 roku w sprawie: wysokości wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich

Zarządzenie nr 18/2005 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 04 maja 2005roku w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości usytuowanej przy ul. Cieplickiej 16 w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 19/2005 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 12 maja 2005 roku w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Nagród

Zarządzenie nr 20/2005 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 11 maja 2005 r w sprawie: zasad podziału specjalnego funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim.

Zarządzenie nr 21 /2005 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 16 maja 2005 w sprawie: podziału funduszu nagród dla nauczycieli akademickich.
ZAŁĄCZNIK 1

Zarządzenie nr 22/2005 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 30 maja 2005r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród Rektora z Uczelnianego Funduszu Nagród Kolegium Karkonoskiego.

Zarządzenie nr 23/2005 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie: określenia progowego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta.

Zarządzenie nr 24/2005 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji realizacji praktyk zawodowych w Kolegium Karkonoskim na rok akademicki 2005/2006

Zarządzenie nr 25/2005 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie: opłat za praktyki zawodowe studentów stacjonarnych i niestacjonarnych specjalności i kierunków pedagogicznych w roku akademickim 2005/2006

Zarządzenie nr 26/2005 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie: opłaty dodatkowej za nieterminowe odbywanie praktyk

Zarządzenie nr 27/2005 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 13 czerwca 2005r. w sprawie: ustalenia terminu urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Kolegium Karkonoskim

Zarządzenie Nr 28/2005 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 13 czerwca 2005 roku w sprawie: warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Kolegium Karkonoskiego

Zarządzenie nr 28a/2005 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 13 czerwca 2005 roku w sprawie: zasad pracy komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2005/2006.

Zarządzenie Nr 29/2005 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 15 września 2005 roku w sprawie: wysokości opłat za dokumenty wydawane przez uczelnię.

Zarządzenie nr 30/2005 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 5 października 2005r. w sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów Kolegium Karkonoskiego

Zarządzenie nr 31/2005 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 5 października 2005 roku w sprawie: określenia progowego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta.

Zarządzenie nr 32/2005 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 5 października 2005 r. w sprawie: powołaniu Komisji ds. Niepełnosprawnych na rok akademicki 2005/2006.

Zarządzenie nr 33/2005 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 5 października 2005 r. w sprawie: ustalenia kwot stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce i sporcie, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego na rok akademicki 2005/2006.

Zarządzenie nr 34/2005 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do aneksu do Instrukcji w sprawie realizacji praktyk zawodowych w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze
ZAŁĄCZNIK 1


Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Rajkowski
Dokument z dnia: 04.04.2008
Dokument oglądany razy: 5 296
Opublikował: Marcin Rajkowski
Publikacja dnia: 04.04.2008
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl