ARCHIWALNY BIP
od 2005 do 2019

   mapa strony   |   kontakt   |

Uchwały senatu 2010

UCHWAŁA NR 1/2010 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie: tworzenia specjalności i/lub specjalizacji na poszczególnych kierunkach studiów oraz zmian z nim związanych

UCHWAŁA NR 2/2010 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie: zmiany w planie dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w roku 2009

UCHWAŁA NR 3/2010 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na coroczne wnoszenie opłaty przez Uczelnię za członkostwo w stowarzyszeniu Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych

UCHWAŁA NR 4/2010 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 stycznia 2010roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Realizacji Pracy Dyplomowej oraz Przebiegu Egzaminu Dyplomowego w Kolegium Karkonoskim
Załącznik

UCHWAŁA NR 5/2010 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie: zmian w Uchwale nr 19/2009 Senatu Kolegium Karkonoskiego z dnia 25 maj 2009 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przyjmowania na studia w roku akademickim 2010/2011.

UCHWAŁA NR 6/2010 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie zakładu usługowego w zakresie działalności gospodarczej w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 7 /2010 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze za rok 2009

UCHWAŁA NR 8/2010 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału wyniku finansowego netto za rok 2009.

UCHWAŁA NR 9/2010 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie: zmiany nazwy uczelni z Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze na Karkonoska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 10/2010 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie: nadania imienia Jerzego Szmajdzińskiego hali sportowej Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze

UCHWAŁA 11/2010 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie: ustalenia zasad i trybu przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014.

UCHWAŁA NR 12/2010 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie: ustalenia zasad i trybu przyjmowania na studia w roku akademickim 2011/2012

UCHWAŁA NR 13/2010 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 9/2010 Senatu Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany nazwy uczelni z Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze na Karkonoska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 14/2010 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze na rok 2010

UCHWAŁA NR 15/2010 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie: ustalenia minimalnej ilości studentów przyjmowanych na studia w roku akademickim 2011/2012 dla kierunku lub kierunku i specjalności.

UCHWAŁA NR 16/2010 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie: przystąpienia do projektu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013: Zdrowa Szkoła i Kształcenie

UCHWAŁA NR 17/2010 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacji i realizacji zajęć oraz zaliczenia i egzaminu z języka obcego w Międzywydziałowym Studium Języków Obcych Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze
Załącznik1
Załącznik2
Załącznik3

UCHWAŁA NR 18/2010 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie: uzupełnienia składu Senackiej Komisji Finansów i Rozwoju Uczelni

UCHWAŁA NR 19/2010 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: przyznania Panu profesorowi Tadeuszowi Borysowi medalu Zasłużony dla Kolegium Karkonoskiego

UCHWAŁA NR 20/2010 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: przyznania Panu profesorowi Władysławowi Dynakowi medalu Zasłużony dla Kolegium Karkonoskiego

UCHWAŁA NR 21/2010 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 16/2010 Senatu Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie przystąpienia do projektu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013: „Zdrowa Szkoła i Kształcenie”

UCHWAŁA NR 22/2010 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: utworzenia oddziału Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamiennej Górze.

UCHWAŁA NR 23/2010 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 września 2010 roku w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z działalności uczelni w roku akademickim 2009/2010

UCHWAŁA NR 24/2010 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie: wyboru biegłego rewidenta.

UCHWAŁA NR 25/2010 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie: przystąpienia do projektu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013: „Euroregionalna Akademia dla Seniorów”.

UCHWAŁA NR 26/2010 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie : zmian związanych ze zmianą nazwy Uczelni

UCHWAŁA NR 27/2010 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie : wyrażenia opinii w sprawie logo Uczelni i tłumaczeń nazwy Uczelni na języki obce.

UCHWAŁA NR 28/2010 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie : wyznaczenia terminów wyborów do Uczelnianej Komisji Wyborczej

UCHWAŁA NR 29/2010 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej na rok 2010.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Rajkowski
Dokument z dnia: 18.02.2010
Dokument oglądany razy: 5 748
Opublikował: Marcin Rajkowski
Publikacja dnia: 04.01.2011
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl