ARCHIWALNY BIP
od 2005 do 2019

   mapa strony   |   kontakt   |

Zarządzenia Kanclerza 2010

Zarządzenie nr 1/2010 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 6 stycznia 2010 roku w sprawie: ustalenia odpłatności za udział w zajęciach Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 2/2010 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie: ustalenia procentowych wskaźników premii dla poszczególnych grup pracowników

Zarządzenie nr 3/2010 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie: ustalenia procentowych wskaźników premii dla administracyjnej kadry kierowniczej

Zarządzenie nr 4/2010 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie: terminu dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w roku 2010

Zarządzenie nr 5/2010 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie: przeprowadzenia selekcji materiałów bibliotecznych z dziedziny informatyki w Bibliotece i Centrum Informacji Naukowej Kolegium Karkonoskiego

Zarządzenie nr 6/2010 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych Kolegium Karkonoskiego.
Załącznik 1
Załącznik 2

Zarządzenie nr 7/2010 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie: ustalenia dodatkowej odpłatności za udział w zajęciach Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 8/2010 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w kasie głównej Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 09/2010 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie: ustalenia odpłatności za udział w zajęciach w oddziale Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamiennej Górze

Zarządzenie nr 10/2010 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w kasie głównej Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 11/2010 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 5/2007 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 3 kwietnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie trybu i zasad przeprowadzania czynności likwidacyjnych majątku rzeczowego Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 12/2010 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie: odpłatności za zajęcia dodatkowe organizowane na terenie Domu Studenta Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 13/2010 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie: odpłatności za wstęp na dyskotekę organizowaną na terenie Domu Studenta Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 14/2010 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie: zmian związanych ze zmianą nazwy Uczelni

Zarządzenie nr 15/2010 Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Rajkowski
Dokument z dnia: 19.01.2010
Dokument oglądany razy: 5 573
Opublikował: Marcin Rajkowski
Publikacja dnia: 03.01.2011
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl