ARCHIWALNY BIP
od 2005 do 2019

   mapa strony   |   kontakt   |

Zarządzenia Kanclerza 2009

Zarządzenie nr 1/2009 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 5 stycznia 2009roku w sprawie: ustalenia procentowych wskaźników premii dla poszczególnych grup pracowników

Zarządzenie nr 2/2009 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie: ustalenia procentowych wskaźników premii dla administracyjnej kadry kierowniczej

Zarządzenie nr 3/2009 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie: terminu dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w roku 2009

Zarządzenie nr 4/2009 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 4 lutego 2009 roku w sprawie: przeprowadzenia selekcji materiałów bibliotecznych z dziedziny elektrotechniki w Bibliotece i Centrum Informacji Naukowej Kolegium Karkonoskiego

Zarządzenie nr 5/2009 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 4 lutego 2009 roku w sprawie: przeprowadzenia selekcji materiałów bibliotecznych z dziedziny medycyny w Bibliotece i Centrum Informacji Naukowej Kolegium Karkonoskiego

Zarządzenie nr 6/2009 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w kasach Kolegium Karkonoskiego

Zarządzenie nr 7/2009 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w kasach Kolegium Karkonoskiego

Zarządzenie nr 8/2009 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 6 sierpnia 2009 roku w sprawie: zasad przesyłania materiałów do publikacji w serwisach WWW Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze
ZAŁĄCZNIK

Zarządzenie nr 9/2009 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 17 sierpnia 2009 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w kasach Kolegium Karkonoskiego

Zarządzenie nr 10/2009 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 21 września 2009 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w kasie głównej Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 11/2009 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 28 września 2009 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 7/2008 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 12/2009 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 25 września 2009 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 5/2007 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 3 kwietnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie trybu i zasad przeprowadzania czynności likwidacyjnych majątku rzeczowego Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 13/2009 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 26 października 2009 roku w sprawie: terminu dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w roku 2009

Zarządzenie nr 14/2009 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 28 października 2009r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 7/2008 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 15/2009 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 28 października 2009 roku. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze w 2009r.

Zarządzenie nr 16/2009 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie: określenia zakładowych norm przydziału odzieży ochronnej dla pracowników obsługi

Zarządzenie nr 17/2009 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu awansowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze
ZAŁĄCZNIK

Zarządzenie nr 18/2009 Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej Kolegium Karkonoskiego.
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Rajkowski
Dokument z dnia: 09.01.2009
Dokument oglądany razy: 6 065
Opublikował: Marcin Rajkowski
Publikacja dnia: 10.12.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl