ARCHIWALNY BIP
od 2005 do 2019

   mapa strony   |   kontakt   |

Uchwały senatu 2008

UCHWAŁA NR 1/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie: zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze
ZAŁĄCZNIK - Regulamin organizacyjny Kolegium Karkonoskiego
ZAŁĄCZNIK - Schemat organizacyjny Kolegium Karkonoskiego

UCHWAŁA NR 2/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego Kolegium Karkonoskiego na rok 2007
ZAŁĄCZNIK

UCHWAŁA NR 3/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego KK na rok 2008
ZAŁĄCZNIK

UCHWAŁA NR 4/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie: ukonstytuowania się Rady Wydawniczej oraz zasad działalności wydawniczej w Kolegium Karkonoskim
ZAŁĄCZNIK

UCHWAŁA NR 5/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie: warunków zwalniania studenta studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych z obowiązku odbycia praktyki zawodowej dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Techniczny

UCHWAŁA NR 6/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia ankiety oceny nauczyciela akademickiego
ZAŁĄCZNIK1
ZAŁĄCZNIK2

UCHWAŁA NR 7/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie: powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji oceniającej nauczycieli akademickich

UCHWAŁA 8/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej

UCHWAŁA NR 9/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Realizacji Pracy Dyplomowej oraz Przebiegu Egzaminu Dyplomowego w Kolegium Karkonoskim

Załącznik - Regulamin Realizacji Pracy Dyplomowej oraz Przebiegu Egzaminu Dyplomowego
Załącznik 1- do Regulaminu realizacji pracy dyplomowej
Załącznik 2 - do Regulaminu realizacji pracy dyplomowej
Załącznik 3 - do Regulaminu realizacji pracy dyplomowej
Załącznik 4 - do Regulaminu realizacji pracy dyplomowej
Załącznik 5a - do Regulaminu realizacji pracy dyplomowej
Załącznik 5b - do Regulaminu realizacji pracy dyplomowej

UCHWAŁA NR 10/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacji i Realizacji Praktyk Zawodowych w Kolegium Karkonoskim

Załącznik 1

UCHWAŁA NR 11/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Oceny Nauczycieli Akademickich w Kolegium Karkonoskim
Załącznik 1

UCHWAŁA 12/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki kaucyjnej.

UCHWAŁA NR 13/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia ankiety studenckiej oceny nauczyciela akademickiego Wydziału Technicznego

Załącznik 1
Załącznik 2

UCHWAŁA NR 14/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia Arkusza oceny nauczyciela akademickiego Wydziału Humanistycznego

Załącznik 1

UCHWAŁA NR 15/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie: utworzenia kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 16/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze na lata 2008-2015
ZAŁĄCZNIK

UCHWAŁA NR 17/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie: utworzenia kierunku Elektrotechnika na Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 18/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie: warunków zwalniania studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z obowiązku odbywania praktyki zawodowej dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Humanistyczny

UCHWAŁA NR 19/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. Rozwój Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze w zakresie nauk technicznych, przyrodniczych i pedagogicznych

UCHWAŁA NR 20/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie: określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na przystąpienie do projektu pn. Rozwój Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze w zakresie nauk technicznych, przyrodniczych i pedagogicznych

UCHWAŁA NR 21/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kolegium Karkonoskiego za rok 2007

UCHWAŁA NR 22/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału wyniku finansowego netto za rok 2008

UCHWAŁA NR 23/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie hipoteki umownej i kaucyjnej

UCHWAŁA NR 24/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE
z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia arkusza oceny nauczyciela akademickiego Wydziału Przyrodniczego

ZAŁĄCZNIK

UCHWAŁA NR 25/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia arkusza oceny nauczyciela akademickiego Wydziału Technicznego
ZAŁĄCZNIK

UCHWAŁA NR 26/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów

UCHWAŁA NR 27/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE
z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Odwoławczej Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów

UCHWAŁA 28/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 maja 2008 w sprawie: ustalenia zasad i trybu przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2009/2011.

UCHWAŁA Nr 29/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie: ustalenia zasad i trybu przyjmowania na studia w roku akademickim 2009/2010.

UCHWAŁA NR 30/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie: warunków zwalniania studenta studiów niestacjonarnych z obowiązku odbycia praktyki zawodowej dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Przyrodniczy

UCHWAŁA NR 31/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie: utworzenia specjalizacji rzecznictwo prasowe i specjalizacji nauczycielskiej na kierunku filologia polska, specjalizacji animacja kultury i specjalizacji terapia kompensacyjna na kierunku pedagogika, specjalizacji translatoryka
i specjalizacji nauczycielskiej na kierunku filologia.

UCHWAŁA NR 32/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie: zmiany w Regulaminie przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 33/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: przyznania Panu prof. Andrzejowi Mulakowi medalu Zasłułony dla Kolegium Karkonoskiego

UCHWAŁA NR 34/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: przyznania Panu prof. Tadeuszowi Koszczycowi medalu Zasłułony dla Kolegium Karkonoskiego

UCHWAŁA NR 35/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian w Regulaminie Realizacji Pracy Dyplomowej oraz Przebiegu Egzaminu Dyplomowego w Kolegium Karkonoskim.

UCHWAŁA NR 36/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: utworzenia kierunku Inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 37/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego KK na rok 2008.
Załącznik 1

UCHWAŁA NR 38/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 września 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego Kolegium Karkonoskiego na rok 2008.

UCHWAŁA NR 39/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 września 2008 roku w sprawie: ustanowienia Złotej Odznaki Kolegium Karkonoskiego.

UCHWAŁA NR 40/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 27 października 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na finansowanie ze środków własnych uczelni oraz zaciągnięcie zobowiązań finansowych na realizację zadania pn.: ” Przebudowa i rozbudowa hali sportowej zlokalizowanej w kompleksie uczelnianym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 18” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu RPO.

UCHWAŁA NR 41/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 27 października 2008 roku w sprawie: zmiany w Regulaminie organizacji realizacji praktyk zawodowych

UCHWAŁA NR 42/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 27 października 2008 roku w sprawie: przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na studia pierwszego stopnia rozpoczynające się semestrem letnim roku akademickiego 2008/2009 na Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 43/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 27 października 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na opłacenie składki członkowskiej za rok 2007 i 2008 na rzecz Stowarzyszenia „Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych”

UCHWAŁA NR 44/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 27 października 2008 roku w sprawie : wyboru biegłego rewidenta

UCHWAŁA NR 45/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 27 października 2008 roku w sprawie: zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 46/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie: utworzenia kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Humanistycznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 47/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie: wyboru uzupełniającego członka Rady Bibliotecznej

UCHWAŁA 48/2008 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Uczelnianym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Rajkowski
Dokument z dnia: 04.04.2008
Dokument oglądany razy: 8 704
Opublikował: Marcin Rajkowski
Publikacja dnia: 23.03.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl