ARCHIWALNY BIP
od 2005 do 2019

   mapa strony   |   kontakt   |

Uchwały senatu 2018

UCHWAŁA NR 1/2018 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ  W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 28/2017 Senatu KPSW w Jeleniej Górze z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie utworzenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie komunikacją marketingową na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 2/2018 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ  W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: podpisania umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus +.

UCHWAŁA NR 3/2018 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze za rok 2017.
Załącznik do Uchwały 3/2018 Senatu KPSW


UCHWAŁA NR 4/2018
SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia planu działalności Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na rok 2018.
Załącznik do Uchwały 4/2018 Senatu KPSW


UCHWAŁA NR 5/2018 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia Programu Rozwojowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w oparciu o Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.
Załącznik do Uchwały 5/2018 Senatu KPSW

UCHWAŁA NR 6/2018 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zrealizowania zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”.

UCHWAŁA NR 7/2018 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 07 maja 2018 roku w sprawie: ustalenia zasad i trybu przyjmowania na studia w roku akademickim 2019/2020.

UCHWAŁA NR 8/2018 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 07 maja 2018 roku w sprawie: przewidywanych ilości miejsc na studiach w roku akademickim 2018/2019.

UCHWAŁA NR 9/2018 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze za rok 2017.

UCHWAŁA NR 10/2018 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału wyniku finansowego netto za rok 2017.

UCHWAŁA NR 11/2018 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na rok 2018.

UCHWAŁA NR 12/2018 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia.

UCHWAŁA NR 13/2018 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: podpisania umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi.

UCHWAŁA NR 14/2018 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 24 września 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia Zintegrowanego Modelu Zarządzania Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Załącznik do Uchwały Senatu nr 14/2018 z dnia 24.09.2018

UCHWAŁA NR 15/2018 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 24 września 2018 roku zmieniająca Uchwałę nr 17/2014 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zawierania ze studentami umów dotyczących warunków odpłatności za studia i usługi edukacyjne.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/2018 Senatu KPSW w Jeleniej Górze z dnia 24.09.2018

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2018 Senatu KPSW w Jeleniej Górze z dnia 24.09.2018

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 15/2018 Senatu KPSW w Jeleniej Górze z dnia 24.09.2018

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 15/2018 Senatu KPSW w Jeleniej Górze z dnia 24.09.2018

UCHWAŁA NR 16/2018 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 24 września 2018 roku w sprawie: przyznania mgr Grażynie Malczuk i mgr inż. Aleksandrowi Sławomirowi Lachowiczowi medalu Zasłużony dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 17/2018 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 24 września 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia kandydatów do tytułu Najlepszy Dyplom Roku

UCHWAŁA NR 18/2018 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 października 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez prof. dr hab. Mariana Ursela Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 19/2018 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 października 2018 roku w sprawie: podpisania porozumienia partnerskiego z instytucją zagraniczną.

UCHWAŁA NR 20/2018 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 października 2018 roku w sprawie: zmian Regulaminu organizacji współpracy międzynarodowej oraz warunków i trybu kierowania za granicę studentów i pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 21/2018 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzania w roku akademickim 2019/2020.

UCHWAŁA 22/2018 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: ustalenia zasad i trybu przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.

UCHWAŁA NR 23/2018 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia Programu Rozwojowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze dla studentów studiów pierwszego stopnia kierunku Pielęgniarstwo na lata 2018-2021.

Załącznik do Uchwały Senatu nr 23/2018 z dnia 10.12.2018 r.


UCHWAŁA NR 24/2018
SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: kierunków działań inwestycyjnych na lata 2019- 2025.

UCHWAŁA NR 25/2018 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na rok 2018.

UCHWAŁA NR 26/2018 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: wyborów uzupełniających składu Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 27/2018 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: wyborów uzupełniających składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 28/2018 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia kierunkowych efektów kształcenia dla nowych specjalności na kierunku edukacja techniczno-informatyczna prowadzonym przez Wydział Przyrodniczo-Techniczny

UCHWAŁA NR 29/2018 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na rok 2018.

Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr 28/2018 z dnia 10.12.2018 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu nr 28/2018 z dnia 10.12.2018 r.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Webmaster KPSW
Dokument z dnia: 30.01.2018
Dokument oglądany razy: 2 529
Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 23.07.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl