ARCHIWALNY BIP
od 2005 do 2019

   mapa strony   |   kontakt   |

Zarządzenie Rektora 2019

Zarządzenie nr 1/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość wyrażona w złotych nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro”.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2019 z dnia 07.01.2019 r

Załącznik nr 1 do regulaminu udzielania zamówień publicznych

Załącznik nr 2 do regulaminu udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie nr 2/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne o wartości powyżej kwoty 30.000 EURO, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, na rok 2019.

Załącznik do Zarządzenia nr 2/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 07.01.2019 r.

Zarządzenie nr 3/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora nr 16/2018 z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2018/2019 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 3/2019 z dnia 14.01.2019 r.

Zarządzenie nr 4/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie: stosowania 50 % stawki kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora 4/2019 z dnia 28.01.2019 roku

Zarządzenie nr 5/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 01 lutego 2019 roku w sprawie: wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD) w zakresie działań wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn.zm.).

Zarządzenie nr 5a/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie: powołania Komisji do oceny wniosków pracowników do realizacji projektu pn. „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni”.

Zarządzenie nr 6/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 08 lutego 2019 roku w sprawie: likwidacji formacji porządkowo ochronnej w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 7/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie: zmian cennika opłat za wykonanie usług bibliotecznych oraz nieprzestrzeganie Regulaminu Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej im. Juliusza Słowackiego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 8/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 05 kwietnia 2019 roku zmieniające zarządzenie 46/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej
w Jeleniej Górze z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Krytej Pływalni KPSW w Jeleniej Górze.

Załącznik do Zarządzenia nr 8/2019 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 05.04.2019 r. 

Zarządzenie nr 9/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 08 kwietnia 2019 roku w sprawie: Regulaminu przyznawania świadczenia świątecznego z okazji Świąt Wielkanocnych w roku 2019.

ZARZĄDZENIE Nr 10 /2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze „Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych”, „Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi Przetwarzającymi Dane Osobowe” oraz „Instrukcji Przetwarzania Danych Osobowych”

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 /2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 kwietnia 2019 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 10 /2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 kwietnia 2019 roku

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 10 /2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 kwietnia 2019 roku

Zarządzenie nr 10a/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie: powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji projektu pn. „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni”.

Zarządzenie nr 10b/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie: powołania Zespołu opracowującego Zintegrowany Model Zarządzania do realizacji projektu pn. „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni”.

Zrządzenie nr 11/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie: wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD) i Zastępcy Inspektora Ochrony Danych.

Zrządzenie nr 12/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 31/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Gorze w sprawie: powołania Komisji do opracowania nowego Statutu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 13/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: zasad podziału dotacji przyznanej przez Narodową Agencję Programu Erasmus + na projekty mobilności edukacyjnej w sektorze szkolnictwa wyższego w ramach programu Erasmus+, na okres od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2021 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 13/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 14/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie: ustalenia terminu urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 15/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Załącznik do Zarządzenia nr 15/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 16/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Załącznik do Zarządzenia nr 16/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zrządzenie nr 17/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji do kontroli stanu dokumentacji niejawnej w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 18/2019 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 czerwca roku w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Kacper Kaniewski
Dokument z dnia: 07.01.2019
Dokument oglądany razy: 2 076
Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 25.06.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl