ARCHIWALNY BIP
od 2005 do 2019

   mapa strony   |   kontakt   |

Archiwalne przetargi

www
Zawiadomienie o wyborze oferty 29.05.2008

na: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji budynku dydaktycznego nr 11 Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 18 ”. wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

www

www
Ogłoszenie o wyniku przetargu 14.02.2008

na: „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na częściowe refinansowanie kosztu zakupu nieruchomości położonej w Jeleniej Górze dla Kolegium Karkonoskiego w wysokości 3 000 000,00 zł”.

www

www
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ do przetargu 05.02.2008

na: „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na częściowe refinansowanie kosztu zakupu nieruchomości położonej w Jeleniej Górze dla Kolegium Karkonoskiego w wysokości 3 000 000,00 zł”.

www

www
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ do przetargu 25.01.2008

na: „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na częściowe refinansowanie kosztu zakupu nieruchomości położonej w Jeleniej Górze dla Kolegium Karkonoskiego w wysokości 3 000 000,00 zł”.

www

www
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ do przetargu 22.01.2008

na: „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na częściowe refinansowanie kosztu zakupu nieruchomości położonej w Jeleniej Górze dla Kolegium Karkonoskiego w wysokości 3 000 000,00 zł”.

Treść wyjaśnienia

Zmodyfikowany Załącznik Nr 3 - Symulacyjny harmonogram spłaty kredytu
Zmodyfikowany Załącznik Nr 5 - Prognoza finansowa KK na lata 2008-2012
Załącznik nr 15 - Prognoza bilansowa na okres kredytowania lata 2008-2014
Załącznik nr 16 - Bilans jednostek na dzień 31.12.2005
Załącznik nr 17 - Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005
Załącznik nr 18 - Bilans jednostek na dzień 31.12.2006
Załącznik nr 19 - Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006
Załącznik nr 20 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta z dnia 25.04.2006
Załącznik nr 21 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta z dnia 10.04.2007
Załącznik nr 22 - Uchwała nr 61/2007 Senatu Kolegium Karkonoskiego
Załącznik nr 23 - Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek
Załącznik nr 24 - Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach
Załącznik nr 25 - Oświadczenie
www

www
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 16.01.2008

na: „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na częściowe refinansowanie kosztu zakupu nieruchomości położonej w Jeleniej Górze dla Kolegium Karkonoskiego w wysokości 3 000 000,00zł”.

Treść ogłoszenia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie
Załącznik Nr 3 - Symulacyjny harmonogram spłat kredytu
Załącznik Nr 4 - Projekt umowy
Załącznik Nr 5 - Prognoza finansowa Kolegium Karkonoskiego na lata 2008-2012
Załącznik Nr 6 - Przewidywany rachunek zysków i strat KK za rok 2007
Załącznik Nr 7 - Przewidywany bilans na dzień 31.12.2007r.
Załącznik Nr 8 - Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
Załącznik Nr 9 - Decyzja w sprawie nadania NIP
Załącznik Nr 10 - Wniosek o potwierdzenie nadania NIP
Załącznik Nr 11 - Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT EU
Załącznik Nr 12 - Rozporządzenie w sprawie utworzenia Kolegium Karkonoskiego
Załacznik Nr 13 - Oświadczenie zamawiającego o niezaleganiu z opłatami
Załącznik Nr 14 - Akt notarialny nieruchomości
www

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Rajkowski
Dokument z dnia: 04.04.2008
Dokument oglądany razy: 4 329
Opublikował: Marcin Rajkowski
Publikacja dnia: 30.07.2008
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl