ARCHIWALNY BIP
od 2005 do 2019

   mapa strony   |   kontakt   |

Uchwały senatu 2011

  UCHWAŁA NR 01/2011 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Libercu w zakresie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Czechy 2007-2013 pod nazwą „KPSW JG-TUL: Wymiana wykładowców i studentów oraz wspólne publikacje 2011”

UCHWAŁA NR 02/2011 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych na prefinansowanie wydatków kwalifikowalnych projektu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Czechy 2007-2013 pod nazwą „KPSW JG-TUL: Wymiana wykładowców i studentów oraz wspólne publikacje 2011”

UCHWAŁA NR 03/2010 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów

UCHWAŁA NR 04/2011 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie: utworzenia kierunku Kosmetologia w Wydziale Przyrodniczym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 05/2011 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na rok 2011

UCHWAŁA NR 06/2011 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian organizacyjnych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 07/2011 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału wyniku finansowego netto za rok 2010.

UCHWAŁA NR 08/2011 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze za rok 2010

UCHWAŁA NR 09/2011 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ w JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na rok 2011.

UCHWAŁA NR 10/2011 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie: ustalenia zasad i trybu przyjmowania na studia w roku akademickim 2012/2013.

UCHWAŁA NR 11/2011 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie: wprowadzenia Zasad realizacji programu Erasmus w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 12/2011 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na rok 2011.

UCHWAŁA NR 13/2011 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ
W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 września 2011 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 29/2007 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunków zwalniania z tych opłat studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

  UCHWAŁA NR 14/2011 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ
W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 września 2011roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 10//2011 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przyjmowania na studia w roku akademickim 2012/2013

UCHWAŁA NR 15/2011 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 24 października 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej na rok 2011.

UCHWAŁA NR 16/2011 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 24 października 2011 roku w sprawie: wyboru biegłego rewidenta

UCHWAŁA NR 17/2011 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 24 października 2011 roku w sprawie: likwidacji na Wydziale Humanistycznym kierunku studiów filologia polska.

UCHWAŁA NR 18/2011 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 24 października 2011 roku w sprawie: likwidacji na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym kierunku studiów Elektronika i telekomunikacja

UCHWAŁA NR 19/2011 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 24 października 2011 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
Załącznik

UCHWAŁA NR 20/2011 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie: ustalania pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk oraz warunków jego obniżania.

Załącznik

UCHWAŁA NR 21/2011 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej.
Załącznik

UCHWAŁA NR 22/2011 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie: powołania Rady bibliotecznej
Załącznik

UCHWAŁA NR 23/2011 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmiany nazwy Wydziału Humanistycznego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 24/2011 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie: przewidywanych ilości miejsc na studiach w roku akademickim 2012/2013.

UCHWAŁA NR 25/2011 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji oraz przyjęcia ustaleń dotyczących projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów.
Załącznik

UCHWAŁA NR 26/2011 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej na rok 2011.

UCHWAŁA NR 27/2011 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na rok 2012.

UCHWAŁA NR 28/2011 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie: wyboru członków do Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 29/2011 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie: wyboru członków do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 30/2011 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie: wyboru członków do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 31/2011 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie: wyboru członków do Uczelnianej Odwoławczej Komisji Oceniającej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Rajkowski
Dokument z dnia: 08.02.2011
Dokument oglądany razy: 4 790
Opublikował: Marcin Rajkowski
Publikacja dnia: 25.05.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl