ARCHIWALNY BIP
od 2005 do 2019

   mapa strony   |   kontakt   |

Zarządzenia Rektora 2017

Zarządzenie nr 1/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu przyznawania świadczeń materialnych” Studentom Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze uczestniczącym w projekcie pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Regulamin przyznawania świadczeń materialnych Studentom Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze uczestniczącym w projekcie pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

Zarządzenie nr 2/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne o wartości powyżej kwoty 30.000 EURO, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, na rok 2017.

Załącznik

Zarządzenie nr 3/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 57/2016 oraz w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 80/2016 w sprawie harmonogramu realizacji praktyk zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 4/2017 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie: zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w Jeleniej Górze.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8
Załącznik 9
Załącznik 10
Załącznik 11

Zarządzenie nr 5/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17.02.2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 57/2016 w sprawie harmonogramu realizacji praktyk zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 6/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie: wprowadzenia katalogu przedmiotów ogólnouczelnianych.
Załącznik

Zarządzenie nr 7/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 luty 2017 roku w sprawie powierzenia dodatkowych zadań pracownikom biorącym udział przy realizacji projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”.

Zarządzenie nr 8/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 88/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze dotyczącego powierzenia dodatkowych zadań pracownikom biorącym udział przy realizacji projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”.

Zarządzenie nr 9/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 marca 2017 roku zmieniające Zarządzenie 59/2016 w sprawie ustalenia kwot stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2016/2017.

Zarządzenie nr 10/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie : wyrażenia zgody na uruchomienie trzynastej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Wychowawca kolonijny

Zarządzenie nr 11/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie : ustalenia opłaty za trzynastą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Wychowawca kolonijny

Zarządzenie nr 12/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 20 marca 2016 roku w sprawie : powołania kierownika trzynastej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Wychowawca kolonijny

Zarządzenie nr 13/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 31 kwietnia 2017 roku w sprawie: harmonogramu realizacji praktyk zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze w roku akademickim 2016/2017 oraz 2017/2018 dla studentów którzy przystąpili do realizacji projektu pt. ”Projekt praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzenie nr 14/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie: powołania Rady Naukowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 15/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie : uruchomienia pierwszej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Terapia pedagogiczna z arteterapią.

Zarządzenie nr 16/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie: powołania kierownika pierwszej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Terapia pedagogiczna z arteterapią .

Zarządzenie nr 17/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie: ustalenia opłaty za pierwszą edycję studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Terapia pedagogiczna z arteterapią .

Zarządzenie nr 18/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie: uruchomienia pierwszej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zarządzenie nr 19/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie: powołania kierownika pierwszej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zarządzenie nr 20/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie: ustalenia opłaty za pierwszą edycję studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi .

Zarządzenie nr 21/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie: ustalenia terminu urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 22/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie : uruchomienia pierwszej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Masaż medyczny pleców i kończyn dolnych

Zarządzenie nr 23/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie: ustalenia opłaty za pierwszą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Masaż medyczny pleców i kończyn dolnych

Zarządzenie nr 24/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie : powołania kierownika pierwszej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Masaż medyczny pleców i kończyn dolnych

Zarządzenie nr 25/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 08 maja 2017 roku w sprawie: zasad zlecania zajęć dydaktycznych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 26/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie: powołania dodatkowego opiekuna praktyk zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze w roku akademickim 2016/2017.

Zarządzenie nr 27/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2017/2018 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.
Załącznik 

Zarządzenie nr 28/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/2018.
Załącznik nr 1

Zarządzenie nr 29/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ w Jeleniej Górze
Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018
Załącznik nr 2 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 - kontynuacja
Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne dla celów ustalenia świadczeń stypendialnych wypłacanych przez KPSW
Załącznik nr 4 OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym dla celów ustalenia świadczeń stypendialnych wypłacanych przez KPSW
Załącznik nr 5 Karta informacyjna dotycząca stypendium
Załącznik nr 6 Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2017/2018
Załącznik nr 7 Wniosek o przyznanie zapomogi
Załącznik nr 8 Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych studentów za wysokie wyniki sportowe
Załącznik nr 9 Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen
Załącznik nr 10 Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe/artystyczne
Załącznik nr 11 Oświadczenie o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym 2016

Zarządzenie nr 30/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie: wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców za kształcenie w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze w roku akademickim 2017/2018 oraz zasad i warunków zwalniania z części tych opłat i rozkładania ich na raty.

Zarządzenie nr 31/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 15 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Załącznik do Zarządzenia nr 31/2017 Rektora KPSW w Jeleniej Górze REGULAMIN ORGANIZACYJNY KARKONOSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE

Zarządzenie nr 32/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 15 września 2017 roku w sprawie: zmiany w Zarządzeniu Rektora nr 6/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku.

Zarządzenie nr 33/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 25 września 2017 roku w sprawie: podziału funduszu nagród dla pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 34/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 2 października 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie organizacyjnym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
Załącznik

Zarządzenie nr 35/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 2 października 2017 roku w sprawie: wprowadzenia godzin rektorskich

Zarządzenie nr 36/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 2 października 2017 roku w sprawie: wprowadzenia Harmonogramu Realizacji Praktyk Zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze w roku akademickim 2017/2018.
Załącznik

Zarządzenie nr 37/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 2 października 2017 roku w sprawie: opłat za praktyki zawodowe studentów studiów stacjonarnych kierunków pedagogicznych w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie nr 37a/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 2 października 2017 roku w sprawie: ustalenia kwot stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2017/2018.

Zarządzenie nr 38/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 16 października 2017 roku w sprawie: wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców za kształcenie w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze w roku akademickim 2017/2018 oraz zasad i warunków zwalniania z części tych opłat i rozkładania ich na raty.

Zarządzenie nr 39/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 23 października 2017 roku w sprawie: powierzenia dodatkowych zadań pracownikom biorącym udział przy realizacji projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – II edycja.

Zarządzenie nr 40/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Zawodowej w Jeleniej Górze z dnia 23 października 2017 roku w sprawie: ustalenia minimum kadrowego w Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej dla kierunków studiów.

Zarządzenie nr 41 /2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie: zasad podziału dotacji przyznanej przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ na projekty mobilności edukacyjnej w sektorze szkolnictwa wyższego w ramach programu Erasmus+ na okres od 1 czerwca 2017 r. do 31 maja 2019 r.

Załącznik

Zarządzenie nr 42/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie: Regulaminu przyznawania świadczenia świątecznego z okazji Świąt Bożego Narodzenia w roku 2017
Załącznik

Zarządzenie nr 43/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie : uruchomienia dwunastej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna

Zarządzenie nr 44/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie: powołania kierownika dwunastej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna

Zarządzenie nr 45/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie: ustalenia opłaty za dwunastą edycję studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna

Zarządzenie nr 46/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Krytej Pływalni Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.
Załącznik

Zarządzenie nr 47/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie: zasady wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 48/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie: podwyższenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 kwot stypendium socjalnego, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie nr 49/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie : uruchomienia ósmej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej
w Jeleniej Górze pod nazwą : KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE.

Zarządzenie nr 50/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie: powołania kierownika ósmej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE.

Zarządzenie nr 51/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie: ustalenia opłaty za ósmą edycję studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE.

Zarządzenie nr 52/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie: uzupełniania składu Uczelnianej Komisji Wyborczej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 53/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie: wyznaczenia opiekunów praktyk zawodowych w roku akademickim 2017/2018 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 54/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacji Praktyk Zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.
Załącznik

Zarządzenie nr 55/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w „Polityce rachunkowości Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze”

Zarządzenie nr 56/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w „Polityce rachunkowości Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze”.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Webmaster KPSW
Dokument z dnia: 10.01.2017
Dokument oglądany razy: 4 990
Opublikował: Marcin Rajkowski
Publikacja dnia: 07.03.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl