ARCHIWALNY BIP
od 2005 do 2019

   mapa strony   |   kontakt   |

Konkurs na stanowisko adiunkta/starszego adiunkta

19.07.2019, 10:41

 REKTOR
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta/starszego adiunkta
w wymiarze pełnego etatu
w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych


DYSCYPLINA NAUKOWA : filologia angielska


SŁOWA KLUCZOWE : językoznawstwo, translatoryka, tłumaczenia specjalistyczne, gramatyka opisowa, język biznesu


Warunki konkursu dla adiunkta:

a) posiadanie tytułu doktora
b) zainteresowania badawcze w zakresie ww. specjalności udokumentowane co najmniej 3. publikacjami wydanymi w okresie ostatnich 3. lat
c) minimum 3-letni staż pracy w szkolnictwie wyższym
d) osiągnięcia dydaktyczne, zawodowe, lub naukowe


Warunki konkursu dla starszego adiunkta:

a) posiadanie tytułu doktora
b) zainteresowania badawcze w zakresie ww. specjalności udokumentowane co najmniej 5. publikacjami wydanymi w okresie ostatnich 5. lat
c) minimum 5-letni staż pracy w szkolnictwie wyższym
d) szczególne osiągnięcia dydaktyczne, zawodowe, lub naukowe


Wymagane dokumenty:

a) kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora lub kopia aktu nadania tytułu
b) CV
c) spis publikacji z ostatnich 3. lat
d) dokumenty potwierdzające osiągnięcia dydaktyczne, zawodowe, lub naukowe


Preferowani będą wyłącznie kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze jako podstawowe miejsce pracy.


Miejsce składania dokumentów:
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
ul. Lwówecka 18
58-503 Jelenia Góra
lub e-mail; dziekanatWNHiS@kpswjg.pl

Termin składania ofert: 19 lipca 2019 r. do 11 września 2019 r.


Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18 września 2019 r.


Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu bez podania przyczyny.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.


Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Państwową szkołę Wyższą w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wiadomość oglądana razy: 521
Opublikował: Kacper Kaniewski
Publikacja dnia: 19.07.2019, 10:41
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl