ARCHIWALNY BIP
od 2005 do 2019

   mapa strony   |   kontakt   |

Konkurs na stanowisko adiunkta/starszego adiunkta

13.06.2019, 13:26

 REKTOR
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta/starszego adiunkta
w wymiarze pełnego etatu
w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych

DYSCYPLINA NAUKOWA : nauki humanistyczne, filozofia

SŁOWA KLUCZOWE : filozofia, etyka, etyka zawodowa

Warunki konkursu:
a) posiadanie stopnia doktora,
b) zainteresowania badawcze w zakresie ww. dyscypliny udokumentowane co najmniej 7. publikacjami wydanymi w okresie ostatnich 5 lat,
c) minimum 8-letni staż pracy w tym 3-letni w szkolnictwie wyższym (dot. stanowiska adiunkta) lub 5-letni (dot. stanowiska starszego adiunkta),
d) doświadczenie dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć wykładowych
i konwersatoryjnych w zakresie ww. dyscyplin,
e) kwalifikacje związane z dziennikarstwem i polityką udokumentowane publikacjami naukowymi lub dodatkowymi kwalifikacjami,
f) przynależność do organizacji naukowych,


Wymagane dokumenty:
a) kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora
b) CV,
c) spis publikacji,
d) dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i doświadczenie.

Preferowani będą wyłącznie kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze jako podstawowe miejsce pracy.

Miejsce składania dokumentów:
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
ul. Lwówecka 18
58-503 Jelenia Góra
lub e-mail; dziekanatWNHiS@kpswjg.pl

Termin składania ofert: 14 czerwca 2019 r. do 16 lipca 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18 lipca 2019 r.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu bez podania przyczyny.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Państwową szkołę Wyższą w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wiadomość oglądana razy: 464
Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 13.06.2019, 13:26
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl