ARCHIWALNY BIP
od 2005 do 2019

   mapa strony   |   kontakt   |

Uchwały senatu 2017

UCHWAŁA NR 1/2017 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie: utworzenia kierunku pielęgniarstwo studia drugiego stopnia na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 2/2017 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 stycznia 2017 w sprawie: wprowadzenia regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

UCHWAŁA NR 3/2017 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze za rok 2016.

Załącznik

UCHWAŁA NR 4/2017 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia planu działalności Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na rok 2017.

Załącznik do Uchwały Senatu 4/2017 z dnia 27.02.2017


UCHWAŁA NR 5/2017 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia kierunkowych efektów kształcenia dla nowych specjalności obowiązujących od 1 października 2017 r. na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr 5/2017 z dnia 27.02.2017

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu nr 5/2017 z dnia 27.02.2017

Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu nr 5/2017 z dnia 27.02.2017

Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 5/2017 z dnia 27.02.2017

Załącznik nr 5 do Uchwały Senatu nr 5/2017 z dnia 27.02.2017

Załącznik nr 6 do Uchwały Senatu nr 5/2017 z dnia 27.02.2017

Załącznik nr 7 do Uchwały Senatu nr 5/2017 z dnia 27.02.2017

Załącznik nr 8 do Uchwały Senatu nr 5/2017 z dnia 27.02.2017

Załącznik nr 9 do Uchwały Senatu nr 5/2017 z dnia 27.02.2017

Załącznik nr 10 do Uchwały Senatu nr 5/2017 z dnia 27.02.2017

Załącznik nr 11 do Uchwały Senatu nr 5/2017 z dnia 27.02.2017

UCHWAŁA NR 6/2017 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie: przewidywalnej liczby miejsc na studiach w roku akademickim 2017/2018.


UCHWAŁA NR 7/2017 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia kierunkowych efektów kształcenia dla nowych specjalności obowiązujących od 1 października 2017 r. na kierunkach prowadzonych przez Wydział Przyrodniczo-Techniczny.

Załącznik nr 1 
Załącznik nr 2 
Załącznik nr 3 
Załącznik nr 4 
Załącznik nr 5

UCHWAŁA NR 8/2017 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

Załącznik nr 1 
Załącznik nr 2 


UCHWAŁA NR 9/2017 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie: zmian Regulaminu organizacji współpracy międzynarodowej oraz warunków i trybu kierowania za granicę studentów i pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 10/2017 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie: podpisania umów o współpracy z uczelniami partnerskimi w ramach Programu Erasmus +

Uchwała nr 11/2017 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie: ustalenia zasad i trybu przyjmowania na jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019.

Uchwała nr 12/2017 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie: ustalenia zasad i trybu przyjmowania na studia w roku akademickim 2018/2019.

Uchwała nr 13/2017 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia kierunkowych efektów kształcenia na kierunku fizjoterapia studia jednolite magisterskie

Załącznik do Uchwały nr 13/2017 Senatu KPSW w Jeleniej Górze z dnia 22.05.2017 r.

Uchwała nr 14/2017 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie: powołania Wszechnicy Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Uchwała nr 15/2017 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020.

Uchwała nr 16/2017 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 maja 2017 w sprawie: podpisania umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus +.

UCHWAŁA NR 17/2017 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału wyniku finansowego netto za rok 2016.

UCHWAŁA NR 18/2017 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze za rok 2016.

UCHWAŁA NR 19/2017 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na rok 2017.

UCHWAŁA NR 20/2017 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie: ustalenia zasad i trybu przyjmowania na studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019.

UCHWAŁA NR 21/2017 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 września 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia kandydatów do tytułu Najlepszy Dyplom Roku.

UCHWAŁA NR 22/2017 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 23 października 2017 roku zmieniająca uchwałę nr 17/2014 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zawierania ze studentami umów dotyczących warunków odpłatności za studia i usługi edukacyjne.

Załącznik

UCHWAŁA NR 23/2017 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian kierunkowych efektów kształcenia dla kierunków/specjalności prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych.
Załącznik1
Załącznik2
Załącznik3
Załącznik4
Załącznik5

UCHWAŁA NR 24/2017 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie komunikacją marketingową, obszar nauk społecznych, studia stacjonarne drugiego stopnia, profil praktyczny.
Załącznik

UCHWAŁA NR 25/2017 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie: wytycznych dla rad wydziałowych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach podyplomowych i kursach dokształcających opartych na Polskiej Ramie Kwalifikacji

UCHWAŁA NR 26/2017 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu studiów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.
Załącznik

UCHWAŁA NR 27/2017 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze za rok 2017 oraz 2018.

UCHWAŁA NR 28/2017 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie: utworzenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie komunikacją marketingową na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 29/2017 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie: umiejscowienia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie komunikacją marketingową w obszarach kształcenia oraz dziedzinach i dyscyplinach, do których odnoszą się kierunkowe efekty kształcenia.

UCHWAŁA NR 30/2017 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na rok 2017.

UCHWAŁA NR 31/2017 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie: uzupełnienia składu Komisji do Spraw Finansów i Rozwoju Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Webmaster KPSW
Dokument z dnia: 06.02.2017
Dokument oglądany razy: 2 828
Opublikował: Marcin Rajkowski
Publikacja dnia: 17.01.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl