ARCHIWALNY BIP
od 2005 do 2019

   mapa strony   |   kontakt   |

Zarządzenia Rektora 2015

Zarządzenie nr 1/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 13/2010 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 2/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia selekcji materiałów bibliotecznych w Bibliotece i Centrum Informacji Naukowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 3/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie przyznania dodatku specjalnego osobom zatrudnionym przy realizacji projektu pn. „Wzrost potencjału rozwojowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze”

Zarządzenie nr 4/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie celów i zasad zarządzania ryzykiem w Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Załącznik1
Załącznik2
Załącznik3
Załącznik4

Zarządzenie nr 5/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne o wartości powyżej kwoty 30.000 EURO, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, na rok 2015.

Załącznik

Zarządzenie nr 6/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w katalogu przedmiotów ogólnouczelnianych oraz ujednolicenia katalogu przedmiotów ogólnouczelnianych
Załacznik

Zarządzenie nr 7/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uruchomienia pierwszej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Muzyka i rytmika w edukacji przedszkolnej

Zarządzenie nr 8/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie powołania kierownika pierwszej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Muzyka i rytmika w edukacji przedszkolnej

Zarządzenie nr 9/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia opłaty za pierwszą edycję studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Muzyka i rytmika w edukacji przedszkolnej

Zarządzenie nr 10/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 61/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 20 października 2014 w sprawie powołania opiekunów studenckich praktyk zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 11/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich.

Zarządzenie nr 12/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia opiekunów studenckich praktyk zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej

Zarządzenie nr 13/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 lutego 2015 w sprawie: uruchomienia IV edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej– Narciarstwo Zjazdowe

Zarządzenie nr 14/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 lutego 2015 w sprawie: ustalenia opłaty za czwartą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – Narciarstwo Zjazdowe

Zarządzenie nr 15/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 lutego 2015 w sprawie: powołania kierownika czwartej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – Narciarstwo Zjazdowe

Zarządzenie nr 16/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie uruchomienia III edycji kursu dokształcającego w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : SZTUKA SKUTECZNEJ PREZENTACJI I AUTOPREZENTACJI

Zarządzenie nr 17/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji realizacji praktyk zawodowych realizowanych w roku akademickim 2014/2015 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej.

Załącznik

Zarządzenie nr 18/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie: uruchomienia czwartej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – Pływanie


Zarządzenie nr 19/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie: ustalenia opłaty za czwartą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – Pływanie


Zarządzenie nr 20/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie: powołania kierownika czwartej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – Pływanie

Zarządzenie nr 21/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu przyznawania świadczenia świątecznego z okazji Świąt Wielkanocnych w roku 2015

Zarządzenie nr 22/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w szczegółowych zasadach dyplomowania w KPSW.

Załącznik

Zarządzenie nr 23/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 29/2014 z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2014/2015 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych


Zarządzenie nr 24/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji realizacji praktyk zawodowych realizowanych w roku akademickim 2014/2015 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej

Zarządzenie nr 25/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie: uruchomioenia III edycji kursu dokształcajacego w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Praktyczne elementy w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem.

Zarządzenie nr 26/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie: uruchomienia V edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państowej Szkoły Wyższej - część ogólna

Zarządzenie nr 27/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie: ustalenia opłaty za piątą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państowej Szkoły Wyższej - część ogólna

Zarządzenie nr 28/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie: powołania kierownika piątej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państowej Szkoły Wyższej - część ogólna

Zarządzenie nr 29/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie uruchomienia III edycji kursu dokształcającego w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : ASERTYWNOŚĆ W PRAKTYCZNYM DZIAŁANIU

Zarządzenie nr 30/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie: podziału funduszu nagród dla pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 31/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze osób uczestniczących w realizacji projektów i innych przedsięwzięć finansowanych ze źródeł zewnętrznych
Załącznik

Zarządzenie nr 32/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie określenia progowego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta

Zarządzenie nr 33/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie nr 34/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Załącznik

Zarządzenie nr 35/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 03 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia terminu urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 36/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 09 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich.

Zarządzenie nr 37/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Mieszkańców Domu Studenta dla Studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 38/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie: uruchomienia I edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej– TENIS ZIEMNY


Zarządzenie nr 39/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie: ustalenia opłaty za pierwszą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – TENIS ZIEMNY


Zarządzenie nr 40/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie: powołania kierownika pierwszej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – TENIS ZIEMNY

Zarządzenie nr 41/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 lipca 2015 w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej

Zarządzenie nr 42/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 lipca 2015 w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej

Zarządzenie nr 43/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 03 sierpnia 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016.
Załącznik

Zarządzenie nr 44/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 07sierpnia 2015 roku w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości usytuowanej przy ul. Zamojskiego 7 w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 45/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia cennika opłat za wykonanie usług bibliotecznych oraz nieprzestrzeganie Regulaminu Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej im. Juliusza Słowackiego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 46/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej im. Juliusza Słowackiego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
Załącznik

Zarządzenie nr 47/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zasad podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ na okres 01.06.2015-31.05.2017.
Załącznik

Zarządzenie nr 48/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 września 2015 roku w sprawie: opłat za praktyki zawodowe studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków pedagogicznych w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie nr 49/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 września 2015 roku w sprawie: wprowadzenia elektronicznej legitymacji studenckiej

Zarządzenie nr 50/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 września 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za dokumenty wydawane przez uczelnię

Zarządzenie nr 51/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 września 2015 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 41/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 52/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 września 2015 roku w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 42/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 53/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 września 2015 roku w sprawie:wprowadzenia Harmonogramu Realizacji Praktyk Zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze w roku akademickim 2015/2016

Załącznik

Zarządzenie nr 54/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 5 października 2015 roku w sprawie: wprowadzenia godzin rektorskich

Zarządzenie nr 55/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 9 paźdzernika 2015 w sprawie: uruchomienia dzisiątej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna.

Zarządzenie nr 56/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 9 października 2015 w sprawie: powołania kierownika dziesiątej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna.

Zarządzenie nr 57/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 9 października 2015 w sprawie: ustalenia opłaty za dziesiątą edycję studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna

Zarządzenie nr 58/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 9 października 2015 w sprawie: uruchomienia szóstej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kwalifikacja nauczycielskie

Zarządzenie nr 59/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 9 października 2015 w sprawie: powołania kierownika szóstej edycji studiów podyplomowych w wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kwalifikacje nauczycielskie

Zarządzenie nr 60/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 9 października 2015 w sprawie: ustalenia opłaty za szóstą edycję studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kwalifikacje nauczycielskie

Zarządzenie nr 61/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 9 października 2015 roku w sprawie: ustalenia kwot stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2015/2016.

Zarządzenie nr 62/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
z dnia 23 października 2015 roku w sprawie: warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej.

Zarządzenie nr 63/2015  Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
z dnia 23 października 2015 roku w sprawie: przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich w Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w roku akademickim 2015/2016.

Zarządzenie nr 64/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Zawodowej w Jeleniej Górze z dnia 26 października 2015 roku w sprawie: ustalenia minimum kadrowego w Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej dla kierunków studiów.

Zarządzenie nr 65/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 października 2015 roku w sprawie: przyznania dodatku specjalnego osobom zatrudnionym przy realizacji projektu pn. „Wzrost potencjału rozwojowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze”

Zarządzenie nr 66/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 października 2015 roku w sprawie: wyznaczenia opiekunów praktyk zawodowych w roku akademickim 2015/2016 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 67/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 października 2015 roku w sprawie: określenia wysokości kaucji wnoszonej przez studenta programu Erasmus przed zakwaterowaniem w Domu Studenta Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 68/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 października 2015 roku w sprawie: określenia ilości członków Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 69/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 października 2015 roku w sprawie: wprowadzenia godzin rektorskich.

Zarządzenie nr 70/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie: powołania rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów w Karkonoskiej  Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 71/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie: uzupełnienia składu Rady Wydawniczej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 72/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie podziału zadań pomiędzy rektora i prorektora oraz kompetencji w zakresie podpisywania aktów normatywnych oraz innych dokumentów i pism.


Zarządzenie nr 73/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie: wprowadzenia godzin rektorskich.

Zarządzenie nr 74/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie:Regulaminu przyznawania świadczenia świątecznego z okazji Świąt Bożego Narodzenia w roku 2015

Zarządzenie nr 75/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie: uzupełniania składu Uczelnianej Komisji Wyborczej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 76/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia godzin rektorskich oraz dnia wolnego dla pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Rajkowski
Dokument z dnia: 16.01.2015
Dokument oglądany razy: 6 696
Opublikował: Marcin Rajkowski
Publikacja dnia: 05.06.2017
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl