ARCHIWALNY BIP
od 2005 do 2019

   mapa strony   |   kontakt   |

Uchwały senatu 2016

UCHWAŁA NR 1/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie: podpisania umów o współpracy z uczelniami partnerskimi w ramach Programu Erasmus +.

UCHWAŁA NR 2/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie: zawarcia porozumienia o współpracy Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z Aeroklubem Jeleniogórskim.

UCHWAŁA NR 3/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie: odwołania składu Komisji do Spraw Dydaktyki Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 4/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie: odwołania składu Komisji do Spraw Finansów i Rozwoju Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 5/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie: odwołania składu Komisji do Spraw Statutu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 6/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: powołania składu Komisji do Spraw Dydaktyki Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 7/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: powołania składu Komisji do Spraw Finansów i Rozwoju Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 8/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: powołania składu Komisji do Spraw Statutu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 9/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian w zakresie przypisania w matrycy kierunkowych efektów kształcenia – kierunku pedagogika – do efektów kształcenia dla obszarów nauk humanistycznych i społecznych.
Załącznik1
Załacznik2

UCHWAŁA NR 10/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: określenia kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku pedagogika, specjalność terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka – obszar nauk humanistycznych i społecznych, studia stacjonarne I stopnia, profil praktyczny.
Załącznik

UCHWAŁA NR 11/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: zawarcia umów o współpracy z uczelniami partnerskimi w ramach Programu Erasmus +

UCHWAŁA NR 12/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z instytucją partnerską w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

UCHWAŁA NR 13/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze za rok 2015
Załącznik

UCHWAŁA NR 14/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia planu działalności Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na rok 2016

Załącznik

UCHWAŁA NR 15/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na rok 2016.
Załącznik

UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie: przewidywanej liczby miejsc na studiach w roku akademickim 2016/2017.

UCHWAŁA NR 17/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ w JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 maja 2016 w sprawie: ustalenia zasad i trybu przyjmowania na studia w roku akademickim 2017/2018.


UCHWAŁA 18/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie: ustalenia zasad i trybu przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach: 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020.

UCHWAŁA NR 19/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału wyniku finansowego netto za rok 2015.

UCHWAŁA NR 20/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze za rok 2015

UCHWAŁA NR 21/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie: określenia opisów efektów kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne specjalność trener personalny.

Załącznik TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH

UCHWAŁA NR 22/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie: określenia opisów efektów kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne specjalność animator czasu wolnego.

Załącznik TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH

UCHWAŁA 23/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie: umiejscowienia kierunków w obszarach kształcenia oraz dziedzinach i dyscyplinach, do których odnoszą się kierunkowe efekty kształcenia

UCHWAŁA NR 24/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie: przyznania Panu dr. Andrzejowi Błachnie medalu Zasłużony dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 25/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie: uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 26/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie: uzupełnienia składu Komisji do spraw Statutu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 27/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie: uzupełnienia składu Komisji do spraw Finansów i Rozwoju Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA 28/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 września 2016 roku w sprawie: umiejscowienia kierunków w obszarach kształcenia oraz dziedzinach i dyscyplinach, do których odnoszą się kierunkowe efekty kształcenia

UCHWAŁA NR 29/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 września 2016 roku w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej wykonania zadania określonego w projekcie pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”.

UCHWAŁA NR 30/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 września 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia kandydatów do tytułu Najlepszy Dyplom Roku.

UCHWAŁA NR 31/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 września 2016 roku w sprawie: przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na zwiększenie wynagrodzenia Rektora.

UCHWAŁA NR 32/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 września 2016 roku w sprawie: likwidacji na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze kierunku studiów administracja

UCHWAŁA NR 33/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 września 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Senatu nr 19/2012 w sprawie wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji oraz przygotowania planu studiów i programu kształcenia.

UCHWAŁA NR 34/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 7/2013 Senatu KPSW w Jeleniej Górze z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie badań ankietowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.
Załącznik do Uchwały nr 34/2016 Senatu KPSW w Jeleniej Górze z dnia 21 listopada 2016 r.


UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie: uzupełnienia składu Komisji do Spraw Dydaktyki Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 36/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie: uzupełnienia składu Komisji do Spraw Finansów i Rozwoju Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 37/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia kierunkowych efektów kształcenia na kierunku fizjoterapia studia jednolite magisterskie
Załącznik

UCHWAŁA NR 38/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia kierunkowych efektów kształcenia na kierunku pielęgniarstwo studia drugiego stopnia
Załącznik

UCHWAŁA NR 39/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie: podpisania umów o współpracy z uczelniami partnerskimi w ramach Programu Erasmus +

UCHWAŁA NR 40/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 21 listopada 2016 roku zmieniająca Uchwałę Senatu nr 32/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie likwidacji na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze kierunku studiów administracja.

UCHWAŁA NR 41/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 19 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę nr 17/2014 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zawierania ze studentami umów dotyczących warunków odpłatności za studia i usługi edukacyjne.
Załącznik

UCHWAŁA NR 42/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie: utworzenia kierunku fizjoterapia studia jednolite magisterskie na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

UCHWAŁA NR 43/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 19.12.2016 roku w sprawie: wyboru uzupełniającego członka Rady Bibliotecznej.

UCHWAŁA NR 44/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 19.12.2016 w sprawie: zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na rok 2016

UCHWAŁA NR 45/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze za rok 2016


Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Rajkowski
Dokument z dnia: 29.01.2016
Dokument oglądany razy: 3 901
Opublikował: Marcin Rajkowski
Publikacja dnia: 04.04.2017
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl