ARCHIWALNY BIP
od 2005 do 2019

   mapa strony   |   kontakt   |

Zarządzenia Rektora 2016

Zarządzenie nr 1/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora nr 5/2009 z dnia 16 lutego 2009 roku.

Zarządzenie nr 2/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie: trybu postępowania przy uruchamianiu kształcenia na kierunku lub kierunku i specjalności.

Zarządzenie nr 3/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne o wartości powyżej kwoty 30.000 EURO, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, na rok 2016.
Załącznik

Zarządzenie nr 4/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie: powołania Rzecznika Dyscyplinarnego do Spraw Nauczycieli Akademickich Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 5/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie: powołania członków Konwentu spośród pracowników na kadencję 2015-2019

Zarządzenie nr 6/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie: wysokości wynagradzania pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze za pozyskiwanie środków pozabudżetowych w ramach projektów krajowych i zagranicznych.

Zarządzenie Nr 7/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie: wprowadzenia katalogu przedmiotów ogólnouczelnianych.

Zarządzenie nr 8/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie: zmiany zarządzenia 56/2014 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 października 20141 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 REKTORA KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie organizacyjnym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
Załącznik

Zarządzenie nr 10/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie: zasad funkcjonowania finansów Uczelni w okresie prowizorium budżetowego na 2016 rok.

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 REKTORA KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Mieszkańców Domu Studenta dla Studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze,

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 REKTORA KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie: określenia wysokości kaucji wnoszonej przez studenta niebędącego studentem KPSW w Jeleniej Górze obowiązującej w Domu Studenta Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze,

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 REKTORA KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie: zmiany wysokości opłat za korzystanie z noclegów w Domu Studenta Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w okresie przerwy wakacyjnej (od 1 lipca do 30 września)

Zarządzenie nr 14/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie : uruchomienia drugiej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Masaż kosmetyczny twarzy ANTI - AGING

Zarządzenie nr 15/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie : ustalenia opłaty za drugą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Masaż kosmetyczny twarzy ANTI - AGING

Zarządzenie nr 16/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie : powołania kierownika drugiej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Masaż kosmetyczny twarzy ANTI - AGING

Zarządzenie nr 17/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Zawodowej w Jeleniej Górze z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie: ustalenia minimum kadrowego w Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej dla kierunków studiów.

Zarządzenie nr 18/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie: Regulaminu przyznawania świadczenia świątecznego z okazji Świąt Wielkanocnych w roku 2016
Załącznik

Zarządzenie nr 19/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie: wprowadzenia godzin rektorskich

Zarządzenie nr 20/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie : wyrażenia zgody na uruchomienie dwunastej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Wychowawca kolonijny

Zarządzenie nr 21/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie : ustalenia opłaty za dwunastą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Wychowawca kolonijny

Zarządzenie nr 22/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie : powołania kierownika dwunastej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Wychowawca kolonijny

ZARZĄDZENIE NR 23/2016 REKTORA KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie: wprowadzania prac dyplomowych do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych w roku 2016 i latach kolejnych.

ZARZĄDZENIE NR 24/2016 REKTORA KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie: wprowadzenia prac dyplomowych do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych zakończonych latach 2014-2015

Zarządzenie nr 25/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 08 kwietnia 2016 roku w sprawie : uruchomienia VI edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część ogólna

Zarządzenie nr 26/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 08 kwietnia 2016 roku w sprawie : powołania kierownika szóstej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część ogólna

Zarządzenie nr 27/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 08 kwietnia 2016 roku w sprawie : ustalenia opłaty za szóstą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część ogólna

Zarządzenie nr 28/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 08 kwietnia 2016 roku w sprawie : uruchomienia piątej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – Pływanie

Zarządzenie nr 29/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 08 kwietnia 2016 roku w sprawie : powołania kierownika piątej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – Pływanie

Zarządzenie nr 30/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 08 kwietnia 2016 roku w sprawie : ustalenia opłaty za piątą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – Pływanie

ZARZADZENIE NR 31/2016 REKTORA KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynajmu Hali Sportowej im. Jerzego Szmajdzińskiego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie Nr 32/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie: uzupełniania składu Uczelnianej Komisji Wyborczej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

ZARZĄDZENIE NR 33/2016 REKTORA KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie: odwołania członka Uczelnianej Komisji Wyborczej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie Nr 34/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie: uzupełniania składu Uczelnianej Komisji Wyborczej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 35/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie: wprowadzenia dnia rektorskiego.

Zarządzenie nr 36/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie: zlecenia zajęć dydaktycznych, liczebności grup studenckich, minimalnej liczby studentów na kierunku lub specjalności.

Zarządzenie Nr 37/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie: wprowadzenia Procedury Antyplagiatowej
Załącznik

Zarządzenie nr 38/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie: określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 39/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie: na wniosek Kolegium Rektorskiego wprowadza się tryb postępowania przy uruchamianiu kształcenia na kierunku lub kierunku i specjalności.

Zarządzenie nr 40 /2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w szczegółowych zasadach dyplomowania w KPSW.
Załącznik

Zarządzenie nr 41/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 03 czerwca 2016 roku w sprawie : ustalenia terminu urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli akademickich w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 42/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 06 czerwca 2016 roku w sprawie: wprowadzenia załączników do Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 42/2016 (2016/2017) do Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów KPSW Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym w roku akademickim 2016/2017

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 42/2016 (2016/2017) do Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów KPSW Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 42/2016 (2016/2017) do Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów KPSW OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne dla celów ustalenia świadczeń stypendialnych wypłacanych przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Rektora nr 42/2016 (2016/2017) do Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów KPSW OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym dla celów ustalenia świadczeń stypendialnych wypłacanych przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora nr 42/2016 (2016/2017) do Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów KPSW Karta informacyjna dotycząca stypendium

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Rektora nr 42/2016 (2016/2017) do Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów KPSW Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2016/2017

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 42/2016 (2016/2017) do Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów KPSW Wniosek o przyznanie zapomogi

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Rektora nr 42/2016 (2016/2017) do Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów KPSW Oświadczenie

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora nr 42/2016 (2016/2017) do Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów KPSW Oświadczenie

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Rektora nr 42/2016 (2016/2017) do Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów KPSW Oświadczenie

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Rektora nr 42/2016 (20016/2017) do Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów KPSW Oświadczenie o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym 2015

Zarządzenie nr 43/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 06 czerwca 2016 roku w sprawie: ustalenia w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 kwot: stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Zarządzenie nr 44/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2016/2017 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 44/2016 z dnia 30.06.2016 roku

Zarządzenie nr 45/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017.
Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 45/2016 z dnia 01.07.2016 roku


Zarządzenie Nr 46/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie: wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców za kształcenie w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze w roku akademickim 2016/2017 oraz zasad i warunków zwalniania z części tych opłat i rozkładania ich na raty.

Zarządzenie Nr 47/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie: sposobu przekazywania projektów uchwał oraz kopii prawomocnych uchwał Rad Wydziałów.

Zarządzenie Nr 48/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie: utworzenia pierwszej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Odnowa biologiczna.

Zarządzenie Nr 49/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie: powołania kierownika pierwszej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Odnowa biologiczna.

Zarządzenie Nr 50/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie: ustalenia opłaty za pierwszą edycję studiów podyplomowych w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Odnowa biologiczna. 

Zarządzenie nr 51/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 08 lipca 2016 roku w sprawie: zmiany w zarządzeniu Rektora nr 47/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku.

Zarządzenie nr 52/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie: zmiany w Zarządzeniu Rektora nr 6/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku.

Zarządzenie nr 53/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 września 2016 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacji Praktyk Zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Załącznik do Zarządzenia nr 53/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie Nr 54/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 września 2016 roku w sprawie: uzupełniania składu Konwentu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 55/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 7 października 2016 roku w sprawie: wprowadzenia godzin rektorskich

Zarządzenie Nr 56/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 10 października 2016 roku w sprawie: uzupełniania składu Uczelnianej Komisji Wyborczej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie Nr 57/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 14 października 2016 roku w sprawie: wprowadzenia Harmonogramu Realizacji Praktyk Zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze w roku akademickim 2016/2017.

Załącznik nr 1 do Zarządzenie Rektora nr 57 Harmonogramy realizacji praktyk zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie Nr 58/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 14 października 2016 roku w sprawie: opłat za praktyki zawodowe studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków pedagogicznych w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 59/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 14 października 2016 roku w sprawie: ustalenia kwot stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2016/2017

Zarządzenie Nr 60/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 14 października 2016 roku w sprawie: wyznaczenia opiekunów praktyk zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 61/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 14 października 2016 roku w sprawie: określenia zasad postępowania przy uruchomieniu nowego kierunku studiów w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 61/2016 Rektora KPSW z dnia 14 października 2016 roku

Zarządzenie nr 62/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Zawodowej w Jeleniej Górze z dnia 14 października 2016 roku w sprawie: ustalenia minimum kadrowego w Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej dla kierunków studiów.

Zarządzenie nr 63/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 14 października 2016 roku w sprawie: wprowadzenia godzin rektorskich

Zarządzenie nr 64/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 października 2016 roku w sprawie: powołania kierownika siódmej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : KWALIFIKACJE NAUCZYCIELSKIE

Zarządzenie nr 65/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 października 2016 roku w sprawie: ustalenia opłaty za siódmą edycję studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : KWALIFIKACJE NAUCZYCIELSKIE

Zarządzenie nr 66/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 października 2016 roku w sprawie : uruchomienia siódmej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : KWALIFIKACJE NAUCZYCIELSKIE

Zarządzenie nr 67/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 października 2016 roku w sprawie: powołania kierownika jedenastej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna

Zarządzenie nr 68/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 października 2016 roku w sprawie: ustalenia opłaty za jedenastą edycję studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna

Zarządzenie nr 69/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 października 2016 roku w sprawie : uruchomienia jedenastej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna

Zarządzenie nr 70/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 października 2016 roku w sprawie: zasad podziału dotacji przyznanej Narodową Agencję Programu Erasmus + na projekty mobilności edukacyjnej w sektorze szkolnictwa wyższego w ramach programu Erasmus+, na okres od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2018 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 61/2016 Rektora KPSW z dnia 17 października 2016 roku

Zarządzenie nr 71 /2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 21 października 2016 roku w sprawie: podwyższenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 kwot stypendium socjalnego

Zarządzenie nr 72/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 października 2016 roku w sprawie: wprowadzenia godzin rektorskich

Zarządzenie nr 73/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 31 października 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie organizacyjnym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
Załącznik

Zarządzenie nr 74/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 09 listopada 2016 roku w sprawie: Regulaminu przyznawania świadczenia świątecznego z okazji Świąt Bożego Narodzenia w roku 2016
Załącznik

Zarządzenie nr 75/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie: uzupełnienia składu Rady Wydawniczej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 76/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie : uruchomienia trzeciej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Masaż kosmetyczny twarzy ANTI - AGING

Zarządzenie nr 77/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie : powołania kierownika trzeciej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Masaż kosmetyczny twarzy ANTI - AGING

Zarządzenie nr 78/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie : ustalenia opłaty za trzecią edycję kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Masaż kosmetyczny twarzy ANTI - AGING

Zarządzenie nr 79/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie: powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji projektu pt. ”Projekt praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzenie nr 80/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 57/2016 w sprawie Harmonogramu Realizacji Praktyk Zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze w roku akademickim 2016/2017.

Zarządzenie nr 81/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w szczegółowych zasadach i trybie przeprowadzania badań ankietowych.
Załącznik

Zarządzenie nr 82/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie: wprowadzenia godzin rektorskich oraz dnia wolnego dla pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 83/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora nr 44/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2016/2017 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Zarządzenie nr 84/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie: podwyższenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 kwot stypendium socjalnego, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie nr 85/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie : utworzenia i uruchomienia I edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : TRENER PERSONALNY

Zarządzenie nr 86/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie : ustalenia opłaty za pierwszą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : TRENER PERSONALNY

Zarządzenie nr 87/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie : powołania kierownika pierwszej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : TRENER PERSONALNY

Zarządzenie nr 88/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie powierzenia dodatkowych zadań pracownikom biorącym udział przy realizacji projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Webmaster KPSW
Dokument z dnia: 11.01.2016
Dokument oglądany razy: 8 208
Opublikował: Marcin Rajkowski
Publikacja dnia: 07.03.2017
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl