konkurs na stanowisko lektora(3 osoby)

19.07.2019

REKTOR
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
ogłasza konkurs na stanowisko lektora
w wymiarze pełnego etatu (3 osoby)
w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych


DYSCYPLINA NAUKOWA : filologia angielska


SŁOWA KLUCZOWE : lektorat języka angielskiego


Warunki konkursu dla lektora:

a) posiadanie tytułu magistra filologii angielskiej
b) doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym zgodne z ww. specjalnością.


Wymagane dokumenty:

a) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich
b) CV
c) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym zgodne z ww. specjalnością
d) podanie o zatrudnienie


Miejsce składania dokumentów:
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
ul. Lwówecka 18
58-503 Jelenia Góra
lub e-mail; dziekanatWNHiS@kpswjg.pl

Termin składania ofert: 19 lipca 2019 r. do 11 września 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18 września 2019 r.


Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu bez podania przyczyny.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.


Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Państwową szkołę Wyższą w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wiadomość z dnia: 19.07.2019
Wiadomość oglądana razy: 445
Opublikował: Kacper Kaniewski
wydruk z dnia: 23.04.2024 // nbip.kpswjg.pl