Regulaminy

pdf Regulamin studiów
pdf Regulamin pracy KPSW
pdf Regulamin organizacyjny KPSW
pdf Schemat organizacyjny KPSW (Załącznik do regulaminu organizacyjnego KPSW) 
pdf Zasady dyplomowania
pdf Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających realizowanych w KPSW w Jeleniej Górze

pdf Regulamin organizacji współpracy z zagranicą

 Statut Stowarzyszenia Rozwoju KPSW w Jeleniej Górze

POMOC MATERIALNA

pdf Regulamin Pomocy Materialnej dla studentów KPSW ( tekst ujednolicony na podstawie Zarządzenie Rektora nr 8/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.)

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

Regulamin Organizacji i Realizacji Praktyk Zawodowych 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Podpisał: Marcin Rajkowski
Dokument z dnia: 04.04.2008
Dokument oglądany razy: 14 231
Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 16.01.2019
 
wydruk z dnia: 22.03.2023 // nbip.kpswjg.pl